Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II
PropertyValue
Name:Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II
Description:

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh trong hai thập kỷ gần đây. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi – tập trung chủ yếu các hộ nghèo được Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Baseline_survey_analysis_report ENG.pdf
Filesize: 1.83 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:16966 Hits