Công bằng y tế ở Việt Nam phân tích thực trạng tập trung vào

Công bằng y tế ở Việt Nam phân tích thực trạng tập trung vào
PropertyValue
Name:Công bằng y tế ở Việt Nam phân tích thực trạng tập trung vào
Description:

Báo cáo phân tích thực trạng này được thực hiện nhằm ước tính mức độ bất bình đẳng về cả tử vong bà mẹ và trẻ em cũng như các chỉ số sức khoẻ thiết yếu của bà mẹ và trẻ em liên quan mật thiết đến tử vong bà mẹ, trẻ em, tỉ lệ bệnh tật trẻ em, tình trạng dinh dưỡng trẻ em và tỉ suất sinh. Ngoài ra báo cáo còn tính toán một số chỉ số sức khoẻ trung gian quan trọng khác liên quan đến tử vong bà mẹ, trẻ em như kế hoạch hoá
gia đình, chăm sóc khi mang thai, chăm sóc sau sinh, tiêm chủng và điều trị. Báo cáo sẽ trình bày và so sánh các kết quả về bất bình đẳng từ những năm 1992/93 và kết quả gần đây trong năm 2006. Nguồn dữ liệu chính được sử dụng trong phân tích thực trạng này là ba điều tra hộ gia đình - Điều tra mức sống Việt Nam 1992/93 (ĐTMSVN), Khảo sát cụm đa chỉ số về bà mẹ và trẻ em (MICS) III năm 2006 và Điều tra mức sống Hộ gia
đình Việt Nam 2006 (ĐTMSHGĐ), cũng như số liệu cấp tỉnh từ Hệ thống Thông tin Y tế của Bộ Y tế (HTTTYT) và các nguồn khác. Ngoài các tính toán về bất bình đẳng, phân tích thực trạng này còn trình bày các kết quả phân tích hồi quy được sử dụng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng như tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, dân tộc và nơi sinh sống có quan hệ chặt chẽ nhất với các chỉ số trên. Mức độ bất bình đẳng quan sát
được cũng được phân tích nhằm lượng hoá vai trò của các yếu tố liên quan này trong mức độ bất bình đẳng ghi nhận được.

 Tải bản báo cáo Tiếng Việt tại đây

Filename:health_equity_eng.pdf
Filesize: 6.29 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:17165 Hits