Các Quốc gia Đông Nam Á và các Đối tác Tăng cường nỗ lực Loại trừ Bệnh dại

In

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2018 - Hơn 100 đại biểu từ các nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các tổ chức khu vực và quốc tế bao gồm Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các cơ quan tài trợ và các đối tác Một sức khỏe khác đã đồng ý thúc đẩy các sáng kiến trong khu vực và quốc gia, cùng nhau duy trì và nâng cao cam kết trong việc loại trừ bệnh dại trong Hội nghị ASEAN và đối tác ba bên gồm Tổ Chức Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thú y Thế giới, và Tổ chức Y tế Thế giới.

 

"Việt Nam rất vinh dự được tổ chức cuộc họp quan trọng này. Là quốc gia tiên phong trong công tác phòng chống và kiểm soát bệnh dại, Việt Nam là đầu mối khu vực ASEAN trong việc xây dựng Chiến lược Loại loại trừ Bệnh dại của các Quốc gia Đông Nam Á (ARES), cũng như Kế hoạch Hành động Thực hiện Chiến lược loại trừ bệnh dại khu vực. Việt Nam cũng là một thành viên tích cực trong việc tăng cường cơ chế hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN thông qua các hội nghị quốc tế ", Tiến sỹ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (GDPM), Bộ Y tế, và Tiến sỹ Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam phát biểu.

Mặc dù Chiến lược loại loại trừ bệnh dại của các Quốc gia Đông Nam Á đã đặt mục tiêu loại trừ bỏ bệnh dại ở người vào năm 2020, một số nước thành viên ASEAN có thể thấy rất khó khăn để đạt được mục tiêu này. Bệnh dại vẫn đang lưu hành ở trong quần thể chó ở phần lớn các nước thành viên ASEAN và gần như tất cả các trường hợp bệnh dại ở người do lây truyền từ chó bị dại. Kiểm soát bệnh dại ở chó bằng tiêm chủng cho chó là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh dại ở người.

"Để các chương trình kiểm soát bệnh dại thành công đòi hỏi một phương pháp tiếp cận và hợp tác đa ngành, Một Sức khỏe. Cần có sự tham gia của cộng đồng, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, và tăng cường sự tiếp cận với các dịch vụ y tế và thú y, bao gồm tiêm chủng cho chó và tiêm chủng dự phòng sau phơi nhiễm ở người. Chúng tôi đánh giá cao sự cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên ASEAN trong việc cùng nhau thực hiện hành động chống lại bệnh dại. Sáng kiến khu vực này, cùng với các nỗ lực của từng quốc gia, phản ánh rằng chúng ta thực sự là "Liên minh phòng chống bệnh dại", Tiến sỹ Albert Lieberg, Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam, Tiến sỹ Ronello Abila, Đại diện OIE tiểu vùng Đông Nam Á, và Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam phát biểu.

Các đại biểu của hội nghị sẽ xem xét và đưa ra lộ trình để theo dõi việc thực hiện Chiến lược Loại trừ bệnh dại của các quốc gia thành viên ASEAN, chiến lược loại trừ bệnh dại này đã được các bộ trưởng Y tế và Nông nghiệp của các nước ASEAN phê duyệt năm 2014. FAO, OIE, và WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong việc thực hiện ARES, bao gồm cả theo dõi việc thực hiện chiến lược này. Các đại biểu của hội nghị dự kiến sẽ xác định các hành động chính trong khu vực và quốc gia cho các năm sau năm 2020, cũng như sự hỗ trợ cần thiết từ các đối tác.

Bệnh dại là nguyên nhân của khoảng 59000 ca tử vong ở người mỗi năm ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, chủ yếu ở khu vực có sự hạn chế tiếp cận với dịch vụ y tế và thú y tại Châu Phi và Châu Á. Khoảng 99% các trường hợp bệnh dại ở người là do bị lây truyền bệnh từ chó nhà qua vết cắn hoặc vết trầy xước. Ở Việt Nam, bệnh dại ở người đã giảm từ hơn 400 trường hợp vào năm 1992 xuống dưới 100 trường hợp kể từ năm 2016, do sự cam kết của chính phủ và hỗ trợ từ các đối tác quốc tế. Cam kết chính trị và sự sẵn có của nguồn lực là những yếu tố quan trọng để duy trì và nâng cao nỗ lực loại trừ bệnh dại.

FAO, OIE, WHO, và Liên minh Toàn cầu về Kiểm soát Bệnh dại (GARC) đã thành lập "Liên minh Phòng chống bệnh dại", một nền tảng hợp tác đã cùng nhau xây dựng Kế hoạch Chiến lược Toàn cầu để đạt được "Không có tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030." Các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức và các đối tác khác để không có tử vong ở người do bệnh dại, cũng như kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn và tham gia vào sáng kiến "Phòng Chống bệnh dại".