Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của Bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Trưởng đại diện của tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam

In Email

Ngày: Thứ Ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 vào hồi 10 giờ sáng
Sự kiện: Hội thảo về Quyền văn hóa do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức
Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội
Phát biểu: Bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Trưởng đại diện của tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam

Xem tiếp...

Trang 2 / 2