Thông tin quan trọng về cúm A(H1N1)

In

Image of map of Vietnam
Hiện đã có một số trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) được khẳng định qua xét nghiệm tại Việt Nam.

Trên thế giới, vi rút cúm A(H1N1) hiện gây ra hiện tượng ốm nhẹ trong đại đa số các trường hợp. Tuy nhiên, do tình hình cúm A(H1N1) thay đổi nhanh chóng, nên mọi người cần phải tìm cách tiếp cận được thông tin cập nhật và chính xác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chỉ đạo các hoạt động đối phó của LHQ với cúm A(H1N1). WHO tại Việt Nam đã thiết lập một trang web riêng để cung cấp thông tin về tình hình cúm A(H1N1) cụ thể tại Việt Nam.

Trang web sẽ liên tục cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những trường hợp mới nhất được phát hiện tại Việt Nam, trong khu vực và trên toàn cầu. Ngoài ra, trang web này còn cung cấp thông tin về các biện pháp tốt nhất để giúp bạn bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bị lây nhiễm A(H1N1), tài liệu hướng dẫn và các câu hỏi phổ biến đặt ra về vấn đề này.

Đề nghị nhấn chuột vào đây để được chỉ dẫn truy cập trang web của WHO tại Việt Nam:
http://www.wpro.who.int/vietnam/sites/dcc/h1n1/