LHQ tại Việt Nam công bố báo cáo về Giá lương thực, Khả năng bị ảnh hưởng và An ninh lương thực

In

ImageViệt Nam hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế, như tỷ lệ lạm phát cao cũng như ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu. LHQ tại Việt Nam vừa qua đã tiến hành nghiên cứu tác động của tình trạng giá cả lương thực tăng cao đối với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt dân nghèo thành thị và những phụ nữ và trẻ em nghèo nhất. Tuy Việt Nam không phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, song kết quả phân tích của LHQ cho thấy do tỷ lệ lạm phát cao nên nhiều gia đình ở Việt Nam, đặc biệt là các gia đình nghèo, trở nên túng thiếu hơn, và thực sự có nguy cơ một số gia đình sẽ bị tái nghèo còn những gia đình hiện trong diện nghèo thì cần được trợ giúp nhiều hơn.

Báo cáo đề xuất sáu giải pháp chính sách cho những thách thức này, trong đó có việc đánh giá các chương trình và dự án bảo trợ xã hội, tạo sự thay đổi về hành vi như nuôi con bằng sữa mẹ, nâng cao nhận thức về các vấn đề dinh dưỡng và tăng cường các hệ thống thông tin phục vụ cho việc theo dõi điểm về dinh dưỡng trên phạm vi toàn quốc, an ninh lương thực và thông tin về thị trường. 

Nhấn chuột vào đây để truy cập toàn văn báo cáo doc Giá cả lương thực, Khả năng bị ảnh hưởng và An ninh lương thực ở Việt Nam: Từ góc nhìn của LHQ.

Bản tóm tắt báo cáo đã được Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam John Hendra trình bày tại kỳ họp lần thứ 30 của các Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN.