Hợp tác giữa ngành Thú y Việt Nam với ngành Thú y Lào và Campuchia nhằm ngăn chặn lây lan các bệnh động vật xuyên biên giới trong khu vực

In

Xây dựng và củng cố sự hợp tác giữa các nước láng giềng trong quản lý dịch bệnh động vật xuyên biên giới một cách hiệu quả là rất cần thiết vì dịch bệnh không có biên giới. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát khẩn cấp các bệnh động vật lây truyền qua biên giới FAO ECTAD Việt Nam thúc đẩy đối thoại và trao đổi kỹ thuật giữa các nhà quản lý thú y và cán bộ dịch tễ của các nước trong khu vực nhằm giúp các nước hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh động vật xuyên biên giới và phòng trừ lây lan dịch bệnh một cách hiệu quả.

Hợp tác Việt Nam- Campuchia

FAO ECTAD Việt Nam hợp tác với Cục Thú y Việt Nam tổ chức cuộc họp xuyên biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ 6 về giám sát và phòng chống bệnh cúm gia cầm độc lực cao và các bệnh động vật lây truyền qua biên giới tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24-25 tháng 10 năm 2018. Đây cũng là hội nghị song phương lần thứ 7 về hợp tác giữa Cục Thú y Việt Nam và Cục Chăn nuôi và Thú y Campuchia. Phó Cục trưởng Cục Thú Y Viêt Nam và Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Campuchia đồng chủ trì hội nghị. Năm tư đại biểu tham dự hội nghị đến từ Cục Thú Y Việt Nam, Cục Chăn nuôi và Thú y Campuchia, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, FAO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, FAO Việt Nam và FAO Campuchia.

Các đại biểu đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh, kết quả giám sát, các hoạt động phòng chống bệnh lây truyền qua biên giới, bao gồm Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu nghe trình bày về các hoạt động hợp tác kỹ thuật như trao đổi kỹ thuật phòng thí nghiệm và nghiên cứu vi rút cúm gia cầm độc lực thấp đang lưu hành trong khu vực. Các đại biểu cũng thảo luận về vận chuyển động vật và sản phẩm động vật xuyên biên giới, và nhất trí về mẫu biểu giấy kiểm dịch động vật cho xuất và nhập khẩu. Cục Thú Y Việt Nam và Cục Chăn nuôi và Thú y Campuchia đã nhất trí thực hiện các hoạt động trong bản kế hoạch hợp tác xuyên biên giới giữa hai nước. Hai bên đã thống nhất cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức trong năm 2019 tại Campuchia.

Hợp tác Việt Nam - Lào

"Cuộc họp lần thứ 15 về kiểm soát dịch bệnh lây truyền xuyên biên giới " đã được tổ chức tại Luang Prbang, Lào vào ngày 5-6 tháng 11 năm 2018 nhằm tăng cường trao đổi giữa Cục Chăn nuôi và Thủy sản Lào và Cục Thú Y Việt Nam. Cuộc họp do Cục Chăn nuôi và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào tổ chức, các chuyên gia thú y của FAO ECTAD Việt Nam, FAO ECTAD Lào và FAO văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương chủ trì thảo luận. Ba nhăm cán bộ thú y đến từ Lào và Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu rà soát các hoạt động hợp tác được thực hiện trong thời gia qua, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh động vật và vận chuyển gia súc gia cầm. Các đại biểu đã thảo luận chiến lược hợp tác song phương giữa hai bên. Lãnh đạo ngành thú y hai nước đã nhất trí chương trình hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, tập trung vào ba lĩnh vực chính: i) Giám sát cúm gia cầm và điều tra ổ dịch; ii) Cải thiện an toàn sinh học tại các trang trại chăn nuôi gia cầm; iii) Thúc đẩy buôn bán và vận chuyển gia cầm an toàn hơn giữa Lào và Việt Nam. Các hoạt hoạt động trong chương trình hợp tác này sẽ được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019; kết quả hoạt động sẽ được rà soát tại cuộc họp xuyên biên giới Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2019 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

" Đây là năm chín muồi cho các cuộc họp xuyên biên giới, chúng tôi rất vui mừng chứng kiến các mạng lưới liên kết trong ngành thú y trở nên mạnh hơn, hoạt động hợp tác giữa các nước láng giềng trở nên sôi động hơn. Trong không khí hợp tác tích cực này, FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động hợp tác song phương và tạo ra diễn đàn cho các nước nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác trong khu vực" Pawin Padungtod Điều phối viên kĩ thuật cao cấp của Chương trình ECTAD Việt Nam chia sẻ.

Các đại biểu đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh, kết quả giám sát, các hoạt động phòng chống bệnh lây truyền qua biên giới, bao gồm Chương trình Quốc gia phòng chống  bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu nghe trình bày về các hoạt động hợp tác kỹ thuật như trao đổi kỹ thuật phòng thí nghiệm và nghiên cứu vi rút cúm gia cầm độc lực thấp đang lưu hành trong khu vực.  Các đại biểu cũng thảo luận về vận chuyển động vật và sản phẩm động vật xuyên biên giới[NT(1] , và nhất trí về mẫu biểu giấy kiểm dịch động vật cho xuất và nhập khẩu.  Cục Thú Y Việt Nam và Cục Chăn nuôi và Thú y Campuchia đã  nhất trí thực hiện các hoạt động trong bản kế hoạch hợp tác xuyên biên giới giữa hai nước. Hai bên đã thống nhất cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức trong năm 2019 tại Campuchia.


 [NT(1]Will change base on English version