Tuyên bố chung của Mạng lưới phòng, chống buôn bán người hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” tại Việt Nam

In

CT Network_meetingMạng lưới phòng chống buôn bán người hợp tác chặt chẽ và điều phối có hiệu quả các hoạt động phòng chống buôn bán người ở Việt Nam

Hà Nội, 27/7/2017 – Chính phủ Việt Nam đã chọn ngày 30 tháng 7 là Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người, trùng với Ngày Thế giới phòng, chống buôn bán người của Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của nạn nhân bị buôn bán, thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ.

Buôn bán người là một tội phạm tàn ác ảnh hưởng đến hàng triệu người. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, trên thế giới, mỗi năm có 1,2 triệu trẻ em bị buôn bán, trong đó buôn bán phụ nữ và trẻ em trong và từ các quốc gia Đông Nam Á chiếm 1/3 tổng số người bị buôn bán trên toàn cầu.

Mạng lưới phòng chống buôn bán người ở Việt Nam, bao gồm đại diện từ các Bộ/ngành của Chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức xã hội dân sự cam kết mạnh mẽ và thống nhất đưa ra Tuyên bố chung hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" tại Việt Nam 30 tháng 7.

Xin xem toàn văn Tuyên bố chung tại:

pdfTuyên bố chung của Mạng lưới phòng, chống buôn bán người hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" tại Việt Nam (tiếng Việt)

Để có thêm thông tin, xin liên hệ: