Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Kết quả đồng thuận đạt được của Chương trình nghị sự phát triển bền vững mới sẽ được thông qua bởi các nhà lãnh đạo thế giới vào tháng 9

In Email

Chương trình nghị sự mới đầy tham vọng này hướng tới việc xóa bỏ đói nghèo vào năm 2030 và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường một cách phổ quát.Chương trình nghị sự mới đầy tham vọng này hướng tới việc xóa bỏ đói nghèo vào năm 2030 và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường một cách phổ quát.New York, ngày 2 tháng 8 – 193 Quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã đạt được một thỏa thuận về dự thảo kết quả tài liệu cho chương trình nghị sự phát triển bền vững mới. Chương trình nghị sự này sẽ được thông qua vào tháng 9 năm nay bởi các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững tại New York.

Đây là kết quả của một quá trình đàm phán kéo dài hơn hai năm, thu hút sự tham gia chưa từng có của một số lượng lớn các tổ chức xã hội dân sự. Các Quốc gia đã đồng ý đạt được một chương trình nghị sự đầy tham vọng với 17 mục tiêu phát triển bền vững mới trong đó bao gồm việc chấm dứt đói nghèo, thúc đẩy sự thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân đồng thời bảo vệ môi trường vào năm 2030.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - Ông Ban Ki-moon hoan nghênh thỏa thuận này và phát biểu đây sẽ là "một chương trình nghị sự toàn cầu có tính phổ quát, thích ứng với những biến đổi và tích hợp hiệu quả - báo hiệu một bước ngoặt lịch sử cho thế giới".

"Đây là chương trình nghị sự phát triển của Nhân dân, một kế hoạch hành động nhằm chấm dứt đói nghèo ở tất cả các hình thái của nó bao gồm cả chất và lượng ở khắp mọi nơi trên toàn cầu với mục tiêu không để lại ai phía sau. Chương trình còn hướng tới đảm bảo sự hòa bình và thịnh vượng chung cũng như thiết lập các mối quan hệ đối tác cốt lõi giữa con người và hành tinh. Việc tích hợp , liên kết với nhau và không thể tách rời được của 17 mục tiêu phát triển bền vững chính là mục tiêu của mọi người trên toàn cầu- thể hiện sự quy mô, tính phổ quát và tham vọng của Chương trình nghị sự phát triển bền vững mới này".

Ông Ban cho biết chương trình nghị sự mới được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 9 - "sẽ vạch ra một kỷ nguyên mới cho phát triển bền vững trong đó đói nghèo sẽ được đẩy lùi hoàn toàn, hướng tới sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người và các tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu sẽ được giải quyết."

Ông cũng phát biểu thêm rằng hệ thống Liên Hợp Q uốc sẵn sàng hỗ trợ việc thực hiện chương trình mới này, chương trình mới sẽ được xây dựng dựa trên kết quả thành công của Hội nghị quốc tế lần thứ ba về ngân sách tài chính cho phát triển ở Addis Ababa. Đồng thời, ông nói Liên Hợp Quốc cũng sẽ đẩy mạnh việc đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa trong Hội nghị COP21 tại Paris vào tháng 12 sắp tới (COP - Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu).

Hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Bền vững tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York từ ngày 25 cho đến 27 Tháng 9 nhằm chính thức thông qua và áp dụng các tài liệu kết quả của chương trình nghị sự bền vững mới.

Chương trình nghị sự phát triển bền vững mới được xây dựng dựa trên sự thành công của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ - và một trong những thành tựu đạt được đó là giúp hơn 700 triệu người thoát khỏi đói nghèo. Tám mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ được thông qua vào năm 2000 nhằm giải quyết một loạt các vấn đề bao gồm giảm đói nghèo cùng cực, bệnh tật, bất bình đẳng giới, đẩy mạnh tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường vào năm 2015.

Các mục tiêu phát triển bền vững mới, cũng như chương trình nghị sự phát triển bền vững mới được mở rộng hơn – sẽ góp phần thúc đẩy và giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và là sự cần thiết mang tính phổ quát bao trùm nhằm hướng tới phát triển và đồng thời mang lại lợi ích cho tất cả người dân.

Lời mở đầu của văn bản dài 29 trang mang tên "Biến đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030" đã viết "Chúng ta đang giải quyết những thách thức toàn cầu nhằm giải phóng nhân loại ngay trong thế hệ này khỏi sự thống trị của nghèo đói và chúng ta muốn chữa lành cũng như bảo vệ hành tinh này cho hiện tại và cho các thế hệ tương lai". Lời mở đầu tiếp tục được viết "Chúng ta quyết tâm để có những hành động táo bạo và biến đổi to lớn. Việc làm này là hết sức cần thiết nhằm hướng thay đổi thế giới một cách bền vững và có khả năng phục hồi cao. Khi chúng ta bắt tay vào cuộc hành trình được thống nhất hành động bởi tập thể này, chúng ta cam kết rằng sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau".

Hội nghị thượng đỉnh Rio+ 20 và các quá trình liên Chính phủ

Tại Hội nghị thượng đỉnh Rio+ 20 vào năm 2012, các Quốc gia thành viên đã đồng ý khởi động một quá trình phát triển bao gồm tập hợp của các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó sẽ xây dựng dựa trên các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã chứng minh rằng việc lập mục tiêu có thể giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, cải thiện đời sống và cung cấp những cơ hội mới hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng đồng ý rằng các mục tiêu mới sẽ mang tính toàn cầu trong tự nhiên và được áp dụng một cách phổ quát bao trùm cho tất cả các Quốc gia khi được áp dụng vào tình hình thực tế, năng lực và trình độ phát triển khác nhau của mỗi nước. Đồng thời chúng ta phải đảm bảo sự tôn trọng đối với các chính sách và các ưu tiên của mỗi Quốc gia.

Các cuộc tham vấn và thảo luận đã được điều phối và dẫn dắt bởi Đại diện thường trực của Liên Hợp Quốc tại Ireland, Đại sứ David Donohue, và Đại diện thường trực của Liên Hợp Quốc tại Kenya, Đại sứ Macharia Kamau trong vòng hai năm. Các cuộc tham vấn toàn diện và minh bạch của các Quốc gia thành viên, với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan - đã giữ vai trò là cơ sở cho những kết luận của các cuộc đàm phán liên Chính phủ về chương trình nghị sự phổ quát mới với việc lấy con người làm trọng tâm.

Yếu tố cốt lõi của dự thảo văn bản kết quả

Các tài liệu văn bản đã nêu bật kết quả xóa đói giảm nghèo là mục tiêu bao quát của chương trình nghị sự phát triển mới và đây chính là giá trị cốt lõi của sự hội nhập giữa các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường vì sự phát triển bền vững. Chương trình nghị sự phát triển mới nổi độc đáo ở chỗ là nó đòi hỏi sự hành động của tất cả các Quốc gia, từ nghèo cho đến giàu cũng như các nước có thu nhập trung bình. Các Quốc gia thành viên cam kết rằng khi họ bắt tay vào hành trình tập hợp này, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. 'Năm chữ Ps' đại diện cho con người, hành tinh, sự thịnh vượng, hòa bình, hợp tác (từ tiếng Anh là People, Planet, Prosperity, Peace và Partnership) đã bao trùm phạm vi rộng lớn của chương trình nghị sự.

17 mục tiêu bền vững và 169 chỉ tiêu nhằm giải quyết các rào cản chính mang tính hệ thống để đạt được phát triển bền vững như bất bình đẳng, tiêu thụ và mô hình sản xuất không bền vững, cơ sở hạ tầng không đầy đủ và thiếu việc làm phù hợp. Các yếu tố liên quan đến phát triển môi trường bền vững được bao trùm trong những mục tiêu phát triển đại dương, tài nguyên biển và các hệ sinh thái và đa dạng sinh học – giữ vai trò cốt lõi trong khuôn khổ mục đích và mục tiêu.

Các phương tiện thực hiện được nêu trong các tài liệu kết quả phù hợp với các mục tiêu đầy tham vọng của chương trình, tập trung vào vấn đề ngân sách và tài chính, công nghệ và phát triển năng lực. Ngoài một mục tiêu độc lập của các phương tiện thực hiện cho chương trình nghị sự mới, những phương tiện cụ thể đều được thiết kế riêng cho từng mục tiêu phát triển bền vững.

Các Quốc gia thành viên nhấn mạnh rằng những biến đổi mong muốn sẽ đòi hỏi một sự thay đổi trong tư duy từ "kinh doanh như bình thường" và yêu cầu sự tăng cường hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Chương trình nghị sự mới kêu gọi cho một quan hệ đối tác toàn cầu, nhiều sức sống mới cho phát triển bền vững, trong đó có quan hệ đối tác toàn diện với nhiều bên liên quan. Chương trình cũng kêu gọi tăng cường năng lực và hệ thống xử lý dữ liệu và số liệu thống kê tốt hơn để so sánh hiệu quả của sự phát triển bền vững.

Một hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu quả là yếu tố cốt lõi của tài liệu kết quả. Điều này rất quan trọng nhằm hỗ trợ việc thực hiện chương trình nghị sự mới. Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững, được thiết lập sau khi Hội nghị Rio+ 20, sẽ giữ vai trò là diễn dàn chỉ đạo để theo dõi, xem xét lại những tiến bộ đạt được. Vì vậy nó sẽ có một vai trò trọng tâm trong chương trình mới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Kinh tế và Xã hội và các cơ quan chuyên ngành khác cũng sẽ được tham gia vào tiến trình rà soát tiến độ tại các khu vực cụ thể.

Căn cứ vào các tài liệu kết quả, chương trình nghị sự sẽ bao gồm một cơ chế "tạo thuận lợi cho công nghệ" nhằm hỗ trợ các mục tiêu mới, dựa trên sự hợp tác toàn diện giữa nhiều bên liên quan cũng như giữa các Quốc gia thành viên, các tổ chức xã hội dân sự, các doanh nghiệp, cộng đồng khoa học và các cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc. Cơ chế này đã được thống nhất tại Hội nghị Addis vào tháng 7 vừa qua, sẽ có một đội ngũ phụ trách các nhiệm vụ liên quan, một diễn đàn về khoa học, công nghệ và sáng tạo đổi mới, và một nền tảng trực tuyến cho sự hợp tác.

Các kết quả thành công của Hội nghị Addis đã tạo đà tích cực đối với các đàm phán cuối cùng về chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015. Sự đồng thuận đạt được trên tài liệu kết quả được cho rằng sẽ góp phần tạo đà cho các cuộc đàm phán về một hiệp ước ràng buộc liên quan đến biến đổi khí hậu mới sẽ được thảo luận tại Hội nghị biến đổi khí hậu tại Paris từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2015.

Dự thảo thỏa thuận có thể được xem tại https://sustainabledevelopment.un.org/post2015

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: