Quan hệ đối tác mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

In

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2015 - Hôm nay, hội thảo khởi động dự án mới nhằm thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam với thời gian thực hiện là 4 năm và tổng kinh phí thực hiện dự án là 4,128 triệu USD đă diễn ra. Dự án sẽ góp phần nâng cao những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam. Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT chủ tŕ, và sự đồng chủ tŕ của Bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú Chương tŕnh phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

 

Bộ KH&ĐT là Cơ quan chủ quản dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”, gọi tắt là “dự án CIGG”, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các chính sách và quy định để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để lồng ghép định hướng tăng trưởng xanh và phát triển cacbon thấp trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp ngành và cấp tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương phát biểu trong buổi hội thảo khởi động dự án cho biết "Việc ban hành Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam năm 2012 và Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh trong năm vừa qua cho thấy Việt Nam là một trong số những quốc gia đi tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh. Dự án mới này sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu hướng tới của Việt Nam về đầu tư xanh và lồng ghép định hướng chính sách về tăng trưởng xanh hơn tại Việt Nam vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 5 năm tới”.

Cũng tại buổi hội thảo khởi động, Bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh khí thải nhà kính tại Việt Nam đang tăng và Việt Nam cần những hành động cần thiết để ứng phó với vấn đề này.

Bà cho biết "Ứng phó với biến đổi khí hậu thực sự là hành động có ư nghĩa. Đầu tư xanh là đầu tư có lợi. Chính những quốc gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có tầm nh́n xa sẽ đi đầu trong công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và gặt hái những phần thưởng xứng đáng nhất". Đồng thời, bà cũng gửi lời cảm ơn tới USAID đă cùng đóng góp tài chính cho dự án quan trọng này.

Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam phát biểu dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực then chốt liên quan đến tăng trưởng xanh.

Ông tiếp tục cho biết "Dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực cho Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải cũng như các tỉnh trong việc thực hiện và theo dõi hiệu quả quá trình triển khai Chiến lược Tăng trưởng Xanh và Kế hoạch Hành động của Việt Nam. Từ đó góp phần xây dựng chính sách thúc đẩy đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và hỗ trợ huy động các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh của Việt Nam".

Dự án sẽ thúc đẩy sự phát triển của kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở cấp tỉnh cùng với một kế hoạch tăng trưởng xanh cho thành phố Đà Lạt - tỉnh đầu tiên thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. Thông qua kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở cấp tỉnh và ở cấp thành phố, dự án CIGG sẽ hỗ trợ Bộ KH&ĐT trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng các cơ hội đầu tư tăng trưởng xanh mới, phục vụ đào tạo cho cán bộ nhà nước, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp và tạo việc làm. Điều này sẽ giúp xác định vị trí của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư tăng trưởng xanh vì nó có thể cung cấp một thông điệp mạnh mẽ đến các nhà đầu tư - nhà nước và tư nhân, trong nước và ngoài nước - về các nhu cầu và lợi nhuận của các khoản đầu tư dài hạn vào năng lượng sạch, trong hệ thống giao thông vận tải, trong nông lâm nghiệp bền vững, và trong các sản phẩm và dịch vụ xanh mới.

Tại buổi hội thảo khởi động, vai trò của các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý năng lượng có thể tái tạo cũng như việc Chính phủ sẽ xem xét lại mức phí và thuế suất đối với những nhà máy sử dụng than và xăng dầu đã được phác thảo trong các cuộc thảo luận giữa các đại diện của Bộ KH&ĐT, UNDP và USAID. Bộ KH&ĐT sẽ rà soát khung chính sách của nhà nước về đầu tư và phối hợp với các Bộ ban ngành liên quan để đánh giá các công cụ chính sách tài khóa, để từ đó xác định những điểm còn thiếu và đề xuất cải cách chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế xanh hơn và đáp ứng các mục tiêu đề ra trong Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Bà Louise Chamberlain, giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng: "Xây dựng trên nền tảng vững chắc tạo ra bởi các chiến lược và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, UNDP sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam nắm bắt các cơ hội thực sự đang nổi lên trong lĩnh vực đầu tư xanh".

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc:
Thông cáo báo chí
Bài phát biểu của Tiến sỹ Pratibha Mehta, Đại diện thường trú UNDP tại hội thảo khởi động
Phần trình bày của Bộ KH&ĐT