UNIDO khai trương dự án mang tính bước ngoặt Khu Công nghiệp Sinh thái tại Việt Nam

In

unido inception_ws_panel

Hà Nội, 17/10/2014 - UNIDO đã khởi động một dự án mang tính bước ngoặt giúp chuyển đổi các khu công nghiệp hiện có ở Việt Nam thành mạng lưới phát triển công nghiệp bền vững và thân thiện hơn với môi trường, từ đó đáp ứng tốt hơn tham vọng tăng trưởng xanh của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án "Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam". Được khai trương ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án sẽ chuyển đổi những khu công nghiệp (KCN) như vậy thành các "khu công nghiệp sinh thái" (KCNST) thông qua việc chuyển giao, ứng dụng và phổ biến các công nghệ và phương pháp sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu chất thải độc hại, khí thải nhà kính và các chất gây ô nhiễm nước, và quản lý hóa chất hiệu quả.

 

Dự án với tổng ngân sách 53 triệu USD, trong đó 4.55 triệu USD là viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và UNIDO, sẽ triển khai mô hình thí điểm tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và Ninh Bình.

Tuy các KCN tại các tỉnh được chọn này nói riêng và ở Việt Nam nói chung có đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng của chúng đã tác động đến môi trường và cộng đồng xung quanh, đòi hỏi phải chuyển đổi chúng thành các KCNST để phù hợp với Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh.

“Những thách thức đối với môi trường mà các khu công nghiệp tại Việt Nam phải đối diện là rất nhiều và rất phức tạp: những thách thức này xuất phát từ việc thiếu vốn đầu tư, từ quá trình cung ứng và sử dụng các nguồn tài nguyên, từ việc xử lý các loại chất thải rắn, khí thải, nước thải khác nhau,” theo Ông Patrick Gilabert, Đại diện UNIDO tại Việt Nam.

Ông cho biết dự án được thiết kế nhằm tạo ảnh hưởng lâu dài bằng việc xúc tiến các phương pháp sản xuất công nghiệp toàn diện và bền vững trong các KCN thông qua hợp tác giữa các công ty trong các lĩnh vực như cải tiến các hệ thống năng lượng, quản lý chất thải, giảm lưu lượng nước, quản lý khu công nghiệp, và hài hòa với cộng đồng tại địa phương có KCN.

“Đây là một sự kiện trọng đại cho thấy rõ mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các nhà tài trợ của đất nước hướng tới việc phát triển bền vững các khu công nghiệp,” Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát biểu.

Dự án được chia thành sáu hợp phần chính, sẽ chuyển giao chính sách và tăng cường công tác lập quy hoạch và quản lý KCNST, nâng cao trình độ kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, ứng dụng các công nghệ sạch và phát thải ít các bon cũng như các phương thức sản xuất an toàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các cơ quan quản lý nhà nước. Quan trọng là dự án sẽ xác định ít nhất 45 doanh nghiệp tiềm năng trong KCN tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ có thể tham gia ứng dụng công nghệ sạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời triển khai thí điểm việc chuyển đổi thành KCNST.

Tham gia dự án có các doanh nghiệp tại các KCN Khánh Phú (Ninh Bình), Hòa Khánh (Đà Nẵng), Trà Nóc 1&2 (Cần Thơ). Họ sẽ được tham gia đào tạo về sản xuất sạch hơn, được hỗ trợ tư vấn đổi mới công nghệ để sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, và giảm chất thải ra môi trường theo một quy trình toàn diện gồm lập hồ sơ vay vốn, hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi và có nhiều khả năng được hoàn trả một phần khoản vay từ Quỹ Tín dụng Xanh của SECO.

Tác động hữu hình hơn của dự án sẽ là giảm phát thải khí nhà kính khoảng 182.000 tấn/năm; giảm lượng nước thải 6 triệu m3/năm để đảm bảo chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn nâng cao kỹ năng quản lý của mình và được hỗ trợ kỹ thuật để có thể theo dõi và đánh giá tốt hơn tác động của các KCN đối với môi trường, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả cho các KCN,” Ông Vũ Hoài Chương, Phó Tổng giám đốc, Ban Quản lý KCN Ninh Bình.

UNIDO và Bộ KHĐT hy vọng nhân rộng mô hình KCNST ra khắp cả nước sau khi hoàn thành giai đoạn thí điểm. Đây là một trong số các dự án quan trọng minh chứng cho Tuyên bố Lima của UNIDO về tầm nhìn chiến lược mới nhằm hỗ trợ cho các nước thành viên của mình, trong đó có Việt Nam, hướng tới việc Phát triển Công nghiệp Toàn diện và Bền vững (ISID) (đề nghị tham khảo: http://www.unido.org/en/who-we-are/structure/directorgeneral/vision.html).

Thông tin liên quan: