Không để lại ai phía sau: Thúc đẩy tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) tại các vùng dân tộc thiểu số

In

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2014 – Cho đến thời điểm ngày hôm nay, chúng ta chỉ còn 450 ngày để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), các đại diện chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ, các viện nghiên cứu và các đối tác phát triển đã tập trung tại Hà Nội để thảo luận về "những nút thắt" quan trọng gây hạn chế cho sự tiến bộ của MDG ở vùng dân tộc thiểu số và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy  tiến độ thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo "Khởi động Xây dựng Kế hoạch Hành động Thúc đẩy Tiến độ Thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên nhiên kỷ tại các vùng Dân tộc Thiểu số" đã được thông báo về tiến độ thực hiện của Kế hoạch hành động, bao gồm cả đề cương dự thảo của Khung kế hoạch hành động.

 

Những chênh lệch còn tồn tại
Theo Thứ trưởng Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT), mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện các MDG, tuy nhiên sự chênh lệch vẫn còn tồn tại giữa các vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng đồng bằng - đô thị. Ông nhấn mạnh “Nếu không có những nỗ lực vượt bậc, rất nhiều khả năng Việt Nam sẽ không thể đạt được các Mục tiêu thiên niên kỷ tại các khu vực đặc biệt khó khăn này”.

Đưa mục tiêu phát triển dân tộc thiểu số vào Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) công nhận tầm quan trọng của vấn đề phát triển dân tộc thiểu số. Ông Trần Quốc Phương, Phó vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa và Xã hội thuộc MPI cho biết "Phát triển tại vùng dân tộc thiểu số là một vấn đề quan trọng đã được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới".

Xác định những nút thắt – lên kế hoạch ưu tiên hành động
Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Tiến sĩ Pratibha Mehta hoan nghênh những quyết định của Chính phủ nhằm xây dựng một kế hoạch hành động thúc đẩy thực hiện MDG tại các vùng dân tộc thiểu số, bằng cách sử dụng phương pháp khung kế hoạch thúc đẩy MDG. Bà phát biểu “Đây là công cụ lập kế hoạch bài bản cho phép đặt mục tiêu cụ thể, xác định rõ các nút thắt, hỗ trợ xếp loại ưu tiên về các giải pháp và nguồn lực sẵn có để thực hiện một cách khả thi các mục tiêu đặt ra”.

Khung kế hoạch này sẽ giúp Việt Nam tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình và chiến lược quốc gia hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng trao quyền cho cộng đồng và xác định giải pháp dựa vào nội lực và sức mạnh của cộng đồng. Điều này sẽ góp phần đạt được mục tiêu chính sách “không để lại ai phía sau” trong quá trình phát triển, như thông điệp của Ngày Quốc tế giảm nghèo năm nay.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem các tài liệu sau:
- Thông cáo báo chí chung;
- Bài phát biểu của Phó chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc;
- Bài phát biểu của Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc;
- Phần giới thiệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và
- Phần trình bày về Khung Kế hoạch hành động thúc đẩy thực hiện MDG ở các khu vực dân tộc thiểu số