Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Workshop on the Implementation of Laws and Policies on Sexual and Reproductive Health for Vietnamese Adolescents and Youth

In Email

Sức khỏe tình dục và sinh sản đã trở thành một vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của giới trẻ Việt Nam ngày nay.Sức khỏe tình dục và sinh sản đã trở thành một vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của giới trẻ Việt Nam ngày nay.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014 - Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng bởi hiện nay Việt Nam có tỷ lệ thanh niên cao nhất trong lịch sử. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 thì thanh niên trong độ tuổi từ 10 đến 30 chiếm gần 40% dân số. Thanh niên đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng của Việt Nam và họ đại diện cho một tỷ lệ ngày càng quan trọng của lực lượng lao động cho cả bây giờ và trong tương lai. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe và phúc lợi của thanh niên, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản - đóng vai trò quan trọng cho năng suất và phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Vấn đề này đã được tích cực thảo luận tại hội thảo về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trẻ vị thành niên, thanh niên của Việt Nam. Hội thảo được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội bởi Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (CCEYAC/NA) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Hội thảo cũng thảo luận các khuyến nghị cho việc thực hiện có hiệu quả của pháp luật và chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên và thanh niên Việt Nam.

Phát biểu hội thảo, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban CCEYAC nhấn mạnh rằng: "Sức khỏe tình dục và sinh sản đã trở thành một vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của giới trẻ Việt Nam ngày nay. Chăm sóc sinh sản và tình dục vị thành niên và thanh niên sẽ tạo ra một nền tảng và môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cả hai mặt thể chất và tinh thần cho những người trẻ tuổi".

Những thách thức liên quan đến thông tin và dịch vụ SRH

Việt Nam đã đạt được tiến bộ ấn tượng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã đầu tư nhiều nguồn lực cho sức khỏe và giáo dục của thanh niên. Tuy nhiên, thanh niên vẫn còn thiếu thông tin và kỹ năng sống liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. Điều này khiến họ dễ có những hành vi nguy cơ cao và gây hậu quả về sức khỏe, bao gồm cả mang thai ngoài ý muốn, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, HIV, lạm dụng tình dục và bạo lực giới.

Mức độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm kế hoạch hóa gia đình đã được mở rộng và chất lượng dịch vụ đã được cải thiện. Tuy nhiên, các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cũng như kế hoạch hóa gia đình vốn chỉ dành cho đối tượng là các cặp vợ chồng. Hiện vẫn chưa có chương trình quốc gia nào đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của thanh niên chưa lập gia đình. Giáo dục giới tính trong nhà trường còn hạn chế. Một số nhóm, chẳng hạn như người di cư trẻ và thanh niên dân tộc thiểu số vẫn còn rất hạn chế trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. Số liệu thống kê cũng cho thấy một phần ba số thanh niên Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi cố gắng tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, ví dụ như việc tiếp cận các biện pháp tránh thai.

Những thách thức trong việc triển khai thực hiện chính sách và pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục

Là một phần trong chương trình nghị sự năm 2014, Ủy ban CCEYA /NA đã có những đánh giá về việc "Triển khai thực hiện chính sách và pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên và thanh niên". Nhóm khảo sát đã tiến hành nghiên cứu tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ban ngành có liên quan, tổ chức các buổi hội thảo đồng đẳng ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam của đất nước, và kết quả báo cáo đánh giá đã được gửi tới từ Sở Văn hóa xã hội và Hội đồng nhân dân của 52 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố.

Bản dự thảo báo cáo đánh giá được chuẩn bị bởi Ủy ban CCEYAC/NA cho thấy rằng Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều luật và chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho vị thành niên và thanh niên. Việc triển khai thực hiện các luật và chính sách này đã đạt được một số kết quả cụ thể. Tuy nhiên, một số chính sách vẫn chưa đủ thực tế và không được hướng dẫn và thực hiện đúng. Những thiếu sót kể trên đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan phải xem xét và điều chỉnh chính sách của mình nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế.

Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh niên hiện nay thiếu đi sự đa dạng, thân thiện và thuận tiện để truy cập. Nhu cầu chưa được đáp ứng đối với các biện pháp tránh thai trong thanh niên vẫn còn cao. Chất lượng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân không được quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên. Giáo dục những kỹ năng sống và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục ở các trường học chưa được quan tâm đúng mức. Phương pháp kết hợp giữa công và tư cũng như đầu tư trong lĩnh vực này còn hạn chế. Ngoài ra, có nhiều lý do do văn hóa xã hội từ gia đình và đánh giá từ xã hội gây hạn chế cho khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tình dục cũng như giáo dục giới tính.

Cần nhiều nỗ lực chung để đảm bảo giáo dục giới tính toàn diện và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục thân thiện cho thanh thiếu niên

Bằng chứng cho thấy, giáo dục giới toàn diện có tính đến sự phù hợp với lứa tuổi, mang tính nhạy cảm giới và dựa trên kỹ năng sống có thể cung cấp cho thanh niên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ tự đưa ra quyết định về tình dục và lối sống của mình. Chương trình giáo dục giới tính toàn diện giúp thanh niên khỏe mạnh tránh được những hậu quả về sức khỏe sinh sản và tình dục không mong muốn như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả HIV. Vì vậy, chúng ta cần phải tăng cường việc thực hiện giáo dục giới tính trong trường học và đồng thời nâng cao năng lực cho giáo viên để giảng dạy một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phương pháp tiếp cận sáng tạo để đưa giáo dục giới tính tới cộng đồng.

Khi Việt Nam đang trải qua sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng, các chuẩn mực và hành vi về tình dục cũng có sự thay đổi. Thanh niên bước vào tuổi quan hệ tình dục sớm hơn, và do tiếp cận hạn chế thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản và tránh thai, họ thường quan hệ tình dục mà không có biện pháp bảo vệ. Vì vậy, cần có sẵn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục thân thiện với thanh niên nhằm đáp ứng nhu cầu thực sự của giới trẻ, đặc biệt là cho thanh niên chưa lập gia đình. Điều đặc biệt cần thiết là các dịch vụ này cần có tính bảo mật và sự riêng tư, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận cho mọi đối tượng, và được cung cấp bởi cán bộ y tế được đào tạo.

Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên đưa ra quyết định

Bằng chứng cho thấy cùng làm việc với thanh niên là một thành phần thiết yếu cho sự thành công của tất cả các chương trình thanh niên, nhưng những người trẻ tuổi thường không có cơ hội được lắng nghe trong việc ra quyết định. Trách nhiệm của chúng ta là lắng nghe thanh niên và cân nhắc đến các đề xuất của họ nêu trong quá trình thiết kế và thực hiện chính sách.

Em Ngọc Bích – Sinh viên Đại học Y tế cộng đồng cho biết "Chúng em cần có thêm nhiều cơ hội để tham gia vào các cuộc đối thoại với các nhà hoạch định chính sách. Chúng ta cũng cần các nhóm dễ bị tổn thương tham gia nhiều hơn, chẳng hạn như nhóm thanh thiếu niên không đến trường, người di cư trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số. Hãy lắng nghe tiếng nói của chúng em! Chúng em muốn đóng góp ý tưởng và đề xuất ý kiến để xây dựng chính sách và pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên".

Tăng cường sức khỏe sinh sản và quyền lợi của thanh niên phải được đặt ở trung tâm của các chính sách và chiến lược phát triển của Việt Nam

Để cho thanh niên tiếp cận được giáo dục giới tính toàn diện và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục phù hợp, chúng ta phải đảm bảo rằng các luật và chính sách thực sự hướng tới thanh niên. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều luật và chính sách tốt hướng tới thanh niên, nhưng vẫn cần những nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy thực thi các chính sách, đặc biệt là ở cấp địa phương để đảm bảo rằng tất cả thanh niên nhận được thông tin và các dịch vụ quan trọng mà họ cần. Các đại biểu tham gia hội thảo khuyến nghị Chính phủ bố trí đủ ngân sách để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, đặc biệt là biện pháp tránh thai cho thanh niên chưa lập gia đình và thậm chí nhiều ngân sách hơn nữa do nguồn tài trợ từ bên ngoài đang giảm.

Sức khỏe sinh sản và tình dục, các kỹ năng sống cũng như giáo dục và việc làm đang được quan tâm đặc biệt bởi thanh niên. Bà Ritsu Nacken – Phó trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết "Đây là một thời điểm quan trọng đối với Việt Nam, và chúng tôi có một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các bạn thanh niên có được các hỗ trợ cần thiết để trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và quyền lợi của thanh niên phải được đặt ở trung tâm của các chính sách và chiến lược phát triển của Việt Nam".

Nhân dịp này, Quốc hội và UNFPA tại Việt Nam kêu gọi các nhà lãnh đạo và các nhà làm luật và hoạch định chính sách hãy tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên để họ được tham gia, trao quyền cho họ và lắng nghe những nhu cầu cụ thể của thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. Làm việc cùng nhau, chúng ta có thể góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ trong quá trình phát triển của đất nước hiện nay và trong tương lai.

Các thông tin liên quan:

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: