Luật dân số mới là một bước tiến lớn

In

DSC 0396

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014 - Hiện nay phụ nữ Việt Nam trung bình chỉ có hai con và tỷ lệ tử vong sau sinh ở bà mẹ và trẻ em trong những năm gần đây giảm. Hai ví dụ chứng minh trên cho thấy những tiến bộ ấn tượng đã được trong việc thực hiện các mục tiêu dân số của Việt Nam.

Để tiếp tục tiến trình phát triển bền vững với việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), các vấn đề về dân số cần phải được lồng ghép đầy đủ vào chiến lược phát triển tổng thể. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) đang hỗ trợ Chính phủ nhằm phát triển một định hướng chính sách mới về dân số.

Là một quốc gia có mức thu nhập trung bình đang trên đà hoàn thành hầu hết các mục tiêu MDG vào năm 2015, tuy nhiên Việt Nam vẫn còn tồn tại sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng địa lý và các nhóm dân số. Một định hướng chính sách mới về dân số được coi là một giải pháp cho vấn đề này và quyết định này là một kết quả cụ thể của Hội nghị định hướng Chính sách Dân số và Phát triển ở Việt Nam diễn ra vào ngày 15 tháng 8 vừa qua.

Ông Arthur Erken - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu: "Luật Dân số mới là một cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam thể hiện để rõ tính thống nhất giữa Hiến pháp và luật pháp. Đó là đưa cam kết thực hiện Chương trình Hành động Hội nghị Dân số và Phát triển năm 1994 vào quy định của pháp luật: bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền của các cặp vợ chồng và các cá nhân trong việc quyết định sinh sản tự do và có trách nhiệm".

Luật dân số mới cần phải bao quát toàn diện nhu cầu của các nhóm dân số khác nhau đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương. Phát biểu tại hội nghị, ônh Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: "Để giải quyết những khó khăn, thách thức trên, cần thiết phải có sự điều chỉnh các chính sách dân số trong thời gian tới cho phù hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Việt Nam đang xây dựng Luật Dân số mới để chứng minh các định hướng chính sách trong giai đoạn mới bao gồm tính đến những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện Pháp lệnh dân số cũng như từ các nước khác.

Để biết thêm thông tin về hội thảo về Luật Dân số mới, xin vui lòng đọc thông cáo báo chí chung.