Chuyên gia UNESCO hỗ trợ phát triển ngành mỹ thuật Việt Nam

In

 

2-11 June, 2014 - Tom Fleming, chuyên gia hàng đầu về công nghiệp sáng tạo, cùng với UNESCO đã thực hiện khảo sát đánh giá thực trạng ngành mỹ thuật tại Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của UNESCO cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

 

Mặc dù nền kinh tế đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhưng ngành mỹ thuật Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, thiếu vắng thị trường trong nước và chưa có được khung pháp lý hoàn thiện. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UNESCO hỗ trợ thực hiện khảo sát thực trạng của ngành mỹ thuật để xác định điểm mạnh và yếu, thiếu sót trong thị trường và khuôn khổ pháp lý, để từ đó đề xuất với Bộ các khuyến nghị cụ thể về phát triển ngành.

Nhóm công tác của UNESCO đã tiến hành gặp gỡ và thảo luận với nhiều bên liên quan như nghệ sĩ độc lập, các phòng tranh và không gian nghệ thuật, trường Mỹ thuật, bảo tàng và đơn vị quản lý trong ngành văn hóa và nghệ thuật. Trong các cuộc trao đổi, các bên liên quan chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động, các mô hình và cách thức phát triển doanh nghiệp sáng tạo, và các chương trình hành động trong ngắn và dài hạn để phát triển ngành mỹ thuật.

Qua các cuộc trao đổi, ba vấn đề chính được đề cập đến bao gồm giáo dục nghệ thuật và sáng tạo trong nhà trường, phát triển thị trường và cơ sở vật chất cho ngành mỹ thuật, và nâng cao mức độ gắn kết của các bên liên quan trong ngành. Kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị sẽ được tổng hợp và trình lên Bộ Văn hóa, từ đó làm cơ sở để Bộ đưa ra chính sách và chương trình hành động.

Ngoài ra, hoạt động này là bước đầu triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu của khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Sau khi giới thiệu bản thảo chiến lược tại Hội nghị cấp cao ASEF về Công nghiệp văn hóa tại Hà Nội, tháng 12/2013, hiện nay các Bộ ngành liên quan đang nghiên cứu và đóng góp ý kiến hoàn thiện bản chiến lược trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

Trong quá trình triển khai chiến lược, UNESCO cam kết hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hoạch định chính sách, hỗ trợ nghệ sĩ và các tổ chức nghệ thuật, đồng thời góp phần hình thành môi trường thuận lợi cho việc đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách và nghệ sĩ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Dương Bích Hạnh
Trưởng ban Văn hóa
Văn phòng UNESCO Hà Nội
23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.