Liên Hợp Quốc: Việt Nam cần có những nỗ lực quốc gia một cách toàn diện trong việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn

In

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2014 - Ngày hôm nay, trong hội thảo quốc tế về Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, tiến sĩ Pratibha Mehta – Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết "Việc phê chuẩn và triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đòi hỏi một sự tương tác phối hợp mạnh mẽ giữa các tổ chức khác nhau, bao gồm cả công an, các cơ quan an ninh công cộng khác, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao cũng như các cơ quan chính phủ ở cấp trung ương và địa phương".

Tiến sĩ Mehta nhấn mạnh sự cần thiết phải sắp xếp khung pháp lý của Việt Nam theo các nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp mới được sửa đổi và các quy định quốc tế của Công ước, "bao gồm cả việc thành lập các quy tắc cấm sử dụng các bằng chứng thu được bằng tra tấn". Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những đóng góp phi nhà nước trong việc phê chuẩn và thực hiện Công ước.

Giáo sư Manfred Nowak - một trong những báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Công ước tra tấn - đã tham gia hội thảo và đưa ra các ý kiến của ông về những quy phạm sâu sắc và chuyên môn thực tế trong cách biến những quy định của Công ước thành các chính sách cụ thể và những biện pháp theo dõi sau đó.

Việt Nam đã ký Công ước vào tháng 11 năm 2013 và hiện đang tiến hành các bước để phê chuẩn. Hội thảo lần này nhằm mục đích giới thiệu các nội dung chính của Công ước và thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc phê chuẩn và thực hiện Công ước.
Hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã thu hút 100 đại biểu, bao gồm các đại diện đến từ các tỉnh thành, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ. Hai cuộc hội thảo tương tự sẽ được tổ chức và diễn ra tại Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo các đường dẫn sau đây:

Giới thiệu chung về Công ước
Báo cáo quốc gia trong việc triển khai thực hiện và chuẩn bị Công ước
Tình hình triển khai thực hiện trong nước của Công ước