Tăng cường mức độ phù hợp văn hóa trong các chính sách phát triển dân tộc thiểu số quyết định thành công trong giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

In

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014 – Trong bối cảnh nghèo đói đang tập trung ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số với một nửa số người nghèo ở Việt Nam là người dân tộc, đại diện của Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các đối tác phát triển đã tập trung họp tại Hà Nội để tìm cách để giải quyết vấn đề cố hữu này. Diễn đàn nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao vị thế người dân và tăng cường mức độ phù hợp văn hóa trong các quá trình phát triển.

 

Chồng chéo và trùng lặp nội dung trong các chính sách giảm nghèo
Ông Nguyễn Danh Út - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu "“Hoạt động giám sát nghèo tối cao năm 2014 cho thấy có một thực trạng rất rõ ràng về sự chồng chéo, trùng lặp về các nội dung chính sách giảm nghèo dành cho các nhóm dân tộc thiểu số". Ông cũng cho biết "Mặc dù đã có những thay đổi tích cực hướng đến nâng cao chất lượng giảm nghèo, chuyển sang mục tiêu giảm nghèo bền vững, hệ thống chính sách giảm nghèo hiện nay vẫn chưa thể giải quyết được một số những thách thức cơ bản này".

Ông Sơn Phước Hoan – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết liệu các chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay đã phù hợp đối với các đặc điểm văn hóa và sinh kế truyền thống đa dạng của các nhóm dân tộc thiểu số hay chưa.

Cần thiết phải có một cách tiếp cận chi tiết và sắc thái hơn
"Đây sẽ là rào cản đáng kể trong việc đạt được các mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển của Việt Nam nếu chúng ta không tìm được cách tiếp cận thích hợp để huy động sự tham gia tích cực của người dân, để dựa vào sức mạnh và nguồn lực của cộng đồng trong quá trình xóa đói giảm nghèo và quá trình phát triển trong thời gian tới".

Ngài Damien Cole – Đại sứ Ireland đồng thời là Chủ tịch nhóm công tác xóa đói giảm nghèo dân tộc cho biết "Chính phủ và các đối tác phát triển thừa nhận rằng công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam đã tới thời điểm mà chúng ta cần thiết phải có một cách tiếp cận chi tiết và sắc thái hơn”.

Người dân đóng vai trò là tác nhân thay đổi
Bà Louise Chamberlain – Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết chính sách và chương trình chỉ nên là yếu tố kích hoạt năng lực nội sinh của cá nhân và cộng đồng để khắc phục những điểm bất lợi và yếu thế. Bà nhấn mạnh rằng “Không nên coi các cộng đồng dân tộc thiểu số chỉ là những đối tượng nhận chính sách, mà nên xem họ như là chủ thể của quá trình phát triển, có đủ khả năng đóng góp và tham gia vào sự phát triển, của bản thân cũng như của cả đất nước Việt Nam”.  

Tăng cường sự hiểu biết phù hợp về văn hóa là chìa khóa để thành công
Bà Chamberlain cũng nhấn mạnh nhu cầu bức thiết phải nắm bắt, thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng về văn hóa cũng như tăng cường sự hiểu biết phù hợp về văn hóa trong các quá trình phát triển. Bà phát biểu “Bằng chứng cho thấy nhất thiết cần phải có sự phù hợp với bối cảnh địa phương mới có thể giúp các nhóm thiểu số tham gia vào và hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế quốc gia”.

 

Để biết thêm thông tin, xin mời đọc thông cáo báo chíbài phát biểu của bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP, tại diễn đàn chính sách thường niên về người dân tộc thiểu số