Chuyến thăm Dự án “Xây dựng Vùng Sản xuất Lúa Giống tại Thành phố Đà Nẵng” do Quỹ Ủy thác Ấn Độ–Brazil–Nam Phi (IBSA) tài trợ

In

 

 

Đà Nẵng, 24-25/4/2014 – Đoàn quan chức cấp cao do Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc dẫn đầu cùng Ông JongHa Bae, Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam và Đại sứ các nước Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đi thăm Dự án “Xây dựng Vùng Sản xuất Lúa Giống tại Thành phố Đà Nẵng” do  Quỹ Ủy thác Ấn Độ–Brazil–Nam Phi (IBSA) tài trợ. Đoàn đã gặp gỡ các nhóm lợi ích liên quan của dự án, nói chuyện với xã viên hợp tác xã  Hòa Tiến và đi thăm phòng thí nghiệm giống.

Được tài trợ bởi Quỹ Ủy thác IBSA, Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng thực hiện, với hỗ trợ kỹ thuật của FAO và tổng ngân sách thực hiện là 529.000 USD. Dự án đã giúp xây dựng được một vùng sản xuất lúa giống với mục đích nâng cao sản lượng nông nghiệp, phát triển sinh kế nông thôn và giảm thiểu đói nghèo trong các cộng đồng địa phương. Ngoài ra, Dự án cũng đang giúp nâng cao kiến thức và tăng cường năng lực sản xuất trên đồng ruộng, đồng thời thiết lập và đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát và chứng nhận chất lượng giống cho thành phố bằng cách đẩy mạnh các phương pháp hoạt động chế biến sau thu hoạch và củng cố năng lực tiếp thị cho nông dân.

 

Cả Chính phủ Việt Nam và đoàn quan chức cấp cao đều đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Dự án đã đạt được, xem đây là một minh chứng tốt cho thành công của hợp tác Nam-Nam tại Việt Nam, mở thêm nhiều cơ hội mới cho các dự án, chương trình nhận tài trợ UN-IBSA trong tương lai.

Xem thêm thông tin về dự án do IBSA tài trợ tại đây