Sáng kiến bao quát, toàn diện vì một Việt Nam có khả năng ứng phó và phát triển bền vững.

In

unesco education

Hà Nội, 18/04/2014 - Một dự án có tổng giá trị 1 triệu USD kéo dài trong 2 năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNESCO và Samsung thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, tăng cường công tác ứng phó những thách thức của biến đổi khí hậu, thiên tai và mất đa dạng sinh học tại Việt Nam của hệ thống giáo dục và cộng đồng địa phương

Là can thiệp lớn nhất ở cấp quốc gia của UNESCO về Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (GDPTBV), dự án đã đạt được các kết quả quan trọng trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để thực hiện GDPTBV thông qua nâng cao nhận thức cho phụ huynh, thành viên cộng đồng, các nhà quản lý giáo dục địa phương và truyền thông, đồng thời kết nối họ với các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.

Sáng kiến bắt đầu được triển khai ở các trường tiểu học thuộc địa bàn tỉnh duyên hải Thừa Thiên – Huế, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và thiên tai sẽ là mô hình tham khảo để nhân rộng ở cấp quốc gia và quốc tế.

Sáng kiến là một phần của thoả thuận toàn cầu giữa UNESCO và Samsung với mục tiêu tăng cường ứng phó của hệ thống giáo dục trước những thách thức hiện tại vì sự phát triển bền vững. Việt Nam là quốc gia đầu tiên được hưởng lợi từ thỏa thuận này.

Bấm vào các đường dẫn sau để xem bản tóm tắt mô tả các hợp phần, chiến lược và những kết quả đạt được của dự án:

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Pauline Patte

Quản lý dự án Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững

Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

Email: p.patte(at)unesco.org