Chính phủ được hỗ trợ kỹ thuật toàn diện để cải cách hệ thống bảo trợ xã hội

In

 

Hà Nội, 19 tháng 2 năm 2014 – Hôm nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) phối hợp với Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) đã khởi động dự án nhằm giúp Việt Nam thực hiện cam kết cải cách hệ thống chính sách bảo trợ xã hội.

 

Xây dựng nghị trình cải cách hướng đến một hệ thống chính sách bảo trợ xã hội hiệu quả hơn

Dự án trị giá 2,3 triệu USD với tên gọi “Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách bảo trợ xã hội” hướng tới một nghị trình cải cách nhằm xây dựng một hệ thống chính sách bảo trợ xã hội hiệu quả hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng hưởng lợi hơn và đem lại mức trợ cấp cao hơn cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Thông qua dự án này, những nội dung nhằm cải thiện và cải cách hệ thống chính sách bảo trợ xã hội sẽ được xác định. Dự án sẽ hỗ trợ việc xây dựng lộ trình cải cách lĩnh vực bảo trợ xã hội cũng như việc thực hiện cải cách hệ thống bảo trợ xã hội.

“Hệ thống chính sách bảo trợ xã hội phải được xây dựng với một hướng tiếp cận mới, dựa trên quyền con người và theo một cách thức chặt chẽ và có hệ thống hơn,” ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại lễ khởi động dự án. “Hệ thống bảo trợ xã hội sẽ được xây dựng trên cơ sở mức sống tối thiểu để giải quyết các vấn đề về phát triển theo một hướng tiếp cận đa chiều, nhờ đó đảm bảo ngăn chặn các rủi ro xã hội và đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả mọi người”.  

Xây dựng tầm nhìn chung và các chính sách khác biệt nhưng hài hòa
Ông Bakhodir Burkhanov, Phó giám đốc quốc gia UNDP, đã nêu lên một số thách thức trong việc thực hiện mục tiêu này, bao gồm việc xây dựng một tầm nhìn chung và một lộ trình nhằm làm hài hòa và sắp xếp một cách hợp lý hơn 40 chính sách và cơ chế bảo trợ xã hội cho 23 nhóm đối tượng dễ bị tổn thương dựa trên 7 khía cạnh nhu cầu hoặc rủi ro khác nhau.

Ông cho biết “Dự án được thiết kế để hỗ trợ giải quyết một số thách thức trong số này,” “Dự án sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách xác định tầm nhìn phù hợp, nghiên cứu những lựa chọn khả thi và xây dựng lộ trình cải cách hệ thống chính sách bảo trợ xã hội. Dự án cũng sẽ hỗ trợ hoạt động chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế và tham vấn cá nhân nhằm xác định các ưu tiên cải cách và lộ trình cụ thể hướng đến tầm nhìn này”.

Đảm bảo bổ sung và phối kết hợp với các sáng kiến hiện có   
Dự án mới bổ sung cho các nỗ lực cải cách khác, bao gồm trợ giúp kỹ thuật từ Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ để xác định cơ cấu bảo trợ xã hội tổng quát của Việt Nam; giới thiệu và hướng dẫn các trường hợp áp dụng Mức chuẩn bảo trợ xã hội tại Việt Nam và phân tích thống kê bảo hiểm đối với bảo hiểm xã hội và cơ chế lương hưu do Tổ chức Lao động Thế giới đề xuất; đánh giá các chính sách bảo trợ xã hội với sự hỗ trợ của UNDP và GIZ; và việc thiết kế và thử nghiệm chương trình Hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em và phụ nữ mang thai với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng LHQ UNICEF và Ngân hàng Thế giới.  
Đại diện của các đối tác phát triển có mặt tại lễ khởi động dự án hoan nghênh cách tiếp cận mang tính phối hợp do Chính phủ đề xuất và chỉ đạo đồng thời tiến hành thảo luận về các bước tiếp theo nhằm đảm bảo sự hài hòa và phối kết hợp giữa các dự án khác nhau cùng hỗ trợ công tác cải cách hệ thống bảo trợ xã hội trong quá trình thực hiện.

Để biết thêm thông tin?
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tìm đọc: