Xóa bỏ rào cản giúp phụ nữ và trẻ em gái trải qua bạo lực giới tiếp cận công lý

In

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2014 –  Ngày Cam đầu tiên của năm 2014 kêu gọi công lý cho phụ nữ và trẻ em gái, những người sống sót sau khi trải qua bạo lực giới.

 

Khó khăn khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát và các dịch vụ pháp lý
Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (VAW) là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tất cả phụ nữ và trẻ em gái đã từng trải qua bạo lực giới có quyền được tiếp cận công lý và tiếp cận các biện pháp khắc phục bao gồm các dịch vụ, chương trình và cơ hội cho việc phục hồi, tái hòa nhập vào xã hội.

Theo báo cáo năm 2010 của Tổng cục Thống kê, 58 % phụ nữ đã từng kết hôn đã từng trải qua một số dạng bạo lực về thể xác, tinh thần hoặc tình dục tại một số thời điểm trong suốt cuộc đời. Cũng theo nghiên cứu này, hầu hết phụ nữ bị bạo lực (87%) không tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ chính thức hoặc từ những người có thẩm quyền . Nếu họ tìm cách giúp đỡ, thường là khi bị bạo lực nghiêm trọng, và sự trợ giúp đỡ phổ biến nhất được cung cấp bởi các nhà lãnh đạo địa phương. Tại Việt Nam, hiện nay có rất ít dữ liệu về các loại bạo lực khác đối với phụ nữ  như buôn bán người, tảo hôn và quấy rối tình dục tại nơi làm việc hoặc  nơi công cộng.

Ngoài vòng pháp luật
Nhằm giúp đánh giá tình hình hiện nay của phụ nữ bị bạo lực khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ cảnh sát hoặc các dịch vụ công lý, và giúp đưa ra những khuyến nghị cải thiện tình hình trong thời gian tới, tháng 11 năm 2013, UN Women và UNODC đã công bố báo cáo "Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự tại Việt Nam ".

Đánh giá này nhằm mục đích loại bỏ các rào cản đối với phụ nữ và trẻ em gái, những người trải qua bạo lực giới, tiếp cận với các dịch vụ công lý. Báo cáo cũng tìm hiểu lý do tại sao tỷ lệ bị kêt án do hành vi bạo lực  giới thường rất thấp và thủ phạm của hình thức bạo lực này hiếm khi bị trừng phạt. Tại Việt Nam, tư tưởng gia trưởng đã tạo ra một xã hội mà trong đó bạo lực giới thường được coi là "bình thường" và phụ nữ được khuyến khích đối phó với bạo lực bên ngoài của hệ thống tư pháp hình sự . Đối với trường hợp tìm kiếm sự giúp đỡ từ hệ thống tư pháp hình sự, quá trình điều tra và thu thập bằng chứng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù pháp luật cấm bạo lực giới , tuy nhiên, cảnh sát , kiểm sát viên và nhân viên pháp lý ít được đào tạo  hoặc có ít hướng dẫn về việc thực hiện luật và chính sách liên quan. Khi vụ án được đưa lên tòa, phụ nữ thường không thể tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý và tòa án không có thủ tục để giải quyết đúng đắn với các nhu cầu cụ thể của những phụ nữ bị bạo lực.

Liên Hợp Quốc cung cấp tư vấn ngắn hạn và dài hạn  
Báo cáo đưa ra những can thiệp ngắn hạn cụ thể và kiến nghị thay đổi chính sách dài hạn để cải thiện tình hình của phụ nữ, nạn nhân của bạo lực giới, trong hệ thống tư pháp. Pháp luật phải bao quát tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Một hệ thống hiệu quả phải đảm bảo việc thực thi, bao gồm xây dựng các địa điểm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái để báo cáo tội phạm, và các hệ thống hiệu quả để thu thập chứng cứ và điều tra.

Bước tiếp theo
Với việc Chính phủ đang xem xét sửa đổi Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự , nghiên cứu thêm về lĩnh vực này nhằm xác định những rào cản đối với các nạn nhân của bạo lực giới là thực sự cần thiết, và là cơ hội đưa ra những kiến nghị chính sách dựa trên bằng chứng sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái , những sống sót sau khi trải qua bạo lực giới.

Về Ngày Cam
Vào tháng 7 năm 2012, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã lựa chọn ngày 25 hàng tháng là Ngày Cam nhằm nâng cao nhận thức và làm nổi bật các vấn đề liên quan đến việc ngăn chặn và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái . Dẫn đầu bởi chiến dịch UNiTE chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ  và trẻ em gái, các hoạt động do các tổ chức của Liên Hợp Quốc và các tổ chức xã hội dân sự thực hiện trên toàn thế giới. Trong tháng 1 năm 2014, chúng tôi tập trung vào sự cần thiết phải loại bỏ các rào cản công lý cho phụ nữ và trẻ em gái những người sống sót sau khi trải qua bạo lực giới.

-Hết-

Để biết thêm thông tin, vui long liên hệ
Hoàng Bích Thảo, Cán bộ truyền thông, UN Women
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: 01205143996