Phụ nữ vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi tiếp cận công lý tại Việt Nam

In

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 – Báo cáo kết quả nghiên cứu “Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam -Nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ hướng tới đảm bảo hiệu quả vấn đề bình đẳng giới trong hệ thống tư pháp hình sự”đã được Liên Hợp Quốc công bố hôm nay tại Hà Nội.

Những khó khăn tồn tại mặc dù khung pháp lý đã được hình thành
Trong những năm qua,Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong cải cách hệ thống luật pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới năm 2006 thể hiện cam kết của Chính phủ trong lĩnh vực này bên cạnh những đóng góp của các chính sách và luật liên quan trong việc thúc đẩy các quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ tiếp tục đối mặt với những bất lợi trong nhiều lĩnh vực của xã hội, bao gồm cả các bất lợi khi tham gia vào hệ thống tư pháp hình sự. Đánh giá do Liên Hợp Quốc thực hiện nhằm nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Nỗ lực chung của Liên Hợp Quốc
Đánh giá này được thực hiện từ tháng 11 năm 2012 với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC),Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA). Đánh giá dựa trên cơ sơ nghiên cứu các tài liệu sẵn có và phỏng vấn các bên liên quan trong chuyến công tác tại Hà Nội của nhóm chuyên gia.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Zhuldyz Akisheva, giám đốc UNODC tại Việt Nam cho biết:“Đánh giá giúp chúng ta hiểu được thực tế khi phụ nữ tham gia vào hệ thống tư pháp; xác định những trở ngại và thách thức ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công lý của phụ nữ. Dù là nạn nhân của tội phạm, là người phạm tội hay là người công tác trong hệ thống tư pháp hình sự, phụ nữ phải đối mặt với một hệ thống phụ hệ với nhiều định kiến về giới”.

Ba lĩnh vực được tập trung  
Báo cáo tập trung vào ba lĩnh vực lớn: phụ nữ là nạn nhân của tội phạm, phụ nữ vi phạm pháp luật và phụ nữ công tác trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Mỗi chương của báo cáo đều bắt đầu bằng phần mô tả thực trạng và trình bày khung nghiên cứu chuẩn, theo sau là phần phân tích số liệu sẵn có và đưa ra các khuyến nghị mang tính chiến lược với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Cả ba lĩnh vực nghiên cứu đều chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường việc thực hiện, theo dõi và đánh giá hệ thống luật và chính sách liên quan tới bạo lực với phụ nữ, cũng như các nghiên cứu và phân tích tiếp theo nhằm xây dựng các chính sách và chương trình dựa vào bằng chứng và nhạy cảm về giới.

Bà Shoko Ishikawa, trưởng đại diện UNWOMEN tại Việt Nam phát biểu "Nghiên cứu đánh giá giúp chúng ta hiểu khoảng cách giữa pháp luật và thực tế về bình đẳng giới. Trong đó cho thấy chúng ta cần đầu tư, nỗ lực mạnh mẽ hơn để đảm bảo rằng những điểm giống và khác biệt giữa nam giới và phụ nữ được công nhận, có giá trị như nhau; đồng thời các cơ hội và lợi ích của họ được được tôn trọng và bình đẳng. "

Dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá sẽ đưa ra các đề nghị can thiệp thực tế trong ngắn hạn cũng như kiến nghị thay đổi chính sách trong dài hạn để cải thiện tình hình của phụ nữ trong hệ thống tư pháp.