Viet Nam tham dự cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc: Các mục tiêu phát triển toàn cầu phải mang lại lợi ích cho người khuyết tật

In

Crystal and Stevie Wonder meet in side event at High-Level meeting

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 – Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Ông Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo trên thế giới sẽ gặp nhau tại Cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc về Người khuyết tật và Phát triển tại New York vào cuối tuần này. Cuộc họp đã được bắt đầu vào ngày hôm nay nhằm xem xét và thông qua một nghị quyết kêu gọi phát triển mang lại lợi ích cho người khuyết tật – tức là phát triển có thể tạo cơ hội cho người khuyết tật có được việc làm đầy đủ và có năng suất, công việc phù hợp và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Kết quả được đề xuất

Một văn kiện dự thảo cho Cuộc họp, có tựa đề "Con đường tiến lên phía trước: Một chương trình nghị sự phát triển mang lại lợi ích cho mọi người đến năm 2015 và sau đó", đã được thương lượng và sẽ được đệ trình lên các Quốc gia thành viên để thông qua. Trong văn kiện này, các nước khẳng định quyết tâm hợp tác để xúc tiến các quyền của tất cả mọi người khuyết tật, những quyền đã gắn liền với các mục tiêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và bản Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Ước tính 15 phần trăm dân số trên thế giới, tức là 1 tỷ người, có khuyết tật, 80 phần trăm trong số đó đang sống ở các nước đang phát triển. Văn kiện cuối cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm khả năng tiếp cận và sự tham gia của người khuyết tật vào tất cả các khía cạnh của sự nghiệp phát triển và quan tâm thích đáng đến tất cả mọi người khuyết tật trong chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn sau năm 2015.

Văn kiện còn kêu gọi sự tham gia hơn nữa của các nước thành viên, Liên Hợp Quốc và các cơ quan đại diện và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các mục tiêu phát triển quốc tế đã đồng ý khác cho người khuyết tật hướng đến năm 2015 và xa hơn nữa. Văn kiện cũng khuyến khích cộng đồng quốc tế " nắm bắt mọi cơ hội để bao gồm khuyết tật" trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu và đưa khuyết tật trở thành một trong những ưu tiên cho chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 của Liên Hợp Quốc.

Cam kết của Việt Nam

Việt Nam đang tiến hành các bước cơ sở cần thiết để phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của người khuyết tật vào đầu năm tới. Với số người khuyết tật lớn, vấn đề này đang được chú ý trong chương trình nghị sự quốc gia.

Theo một phân tích gần đây từ Cuộc điều tra mức sống các hộ gia đình Việt Nam dựa trên Phân loại quốc tế về chức năng, khuyết tật và sức khỏe, hơn 15,3 số dân Việt Nam là người khuyết tật. Trong số đó, em gái 16 tuổi Nguyễn Phương Anh, được biết đến với tên gọi "Cô bé xương thủy tinh" từ thành công của em ở cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam, sẽ tham gia một số hoạt động của Liên Hợp Quốc ở New York liên quan đến người khuyết tật tại cuộc họp mang tính lịch sử này.

Phương Anh chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh dự được tham gia Hội nghị cấp cao này của Liên Hợp Quốc và các hoạt động liên quan. Một điều tôi biết tôi biết chắc chắn là tôi sẽ cố gắng hết mình lên tiếng đại diện cho trẻ em khuyết tật tại các diễn đàn. Tôi mong muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi- những người khuyết tật- cũng có những khả năng, và mọi người cần nhìn vào khả năng của chúng tôi trước khi nhìn vào những khiếm khuyết".

Biến cam kết thành hành động

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói, "Một thế giới công nhận các quyền của người khuyết tật, bảo đảm rằng người khuyết tật có thể là những thành viên hữu ích của cộng đồng và dân tộc mình và tạo ra một môi trường có thể tiếp cận và có sự tham gia của mọi người, sẽ là một thế giới mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta – có khuyết tật cũng như không có khuyết tật."

Ông cũng nói thêm rằng, mặc dù một số Quốc gia đã có những bước đi quan trọng nhằm thực hiện Công ước về các quyền của người khuyết tật, "đối với quá nhiều người khuyết tật, tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử và ruồng bỏ vẫn là những thực tế cuộc sống." Ông nói, thách thức của Cuộc họp cấp cao về Người khuyết tật và phát triển "là nhằm khơi dậy nhiệt tình của cộng đồng quốc tế nhằm biến cam kết thành hành động. Trong khi chúng ta nỗ lực thúc đẩy hoạt động của chúng ta về Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và xem xét khuôn khổ phát triển sau năm 2015, chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề khuyết tật trong phát triển bền vững, bình đẳng và mang lại lợi ích cho mọi người."

Để biết thêm thông tin, các bạn có thể tham khảo thông cáo báo chí, văn kiện dự thảo của hội nghị, các thông tin khác liên quan đến cuộc họp cấp caonhững thông tin bên lề của cuộc họp hay xem đoạn băng phỏng vấn Phương Anh và Stevie Wonder ở các đường dẫn sau. Hoặc liên hệ với Dan Shepard, Phòng thông tin đại chúng LHQ, 1 212 963-9495, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.