Việt Nam có thêm 30 triệu đô la Mỹ để ứng phó với biến đổi khí hậu

In

 

Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2013 - Việt Nam lại một lần nữa đi tiên phong trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu, là nước đầu tiên trong 47 nước tham gia Sáng kiến phối hợp của Liên Hợp Quốc về giảm phát thải khí nhà kính do chặt phá rừng và suy thoái rừng (UN-REDD) giai đoạn 2 và được hỗ trợ thêm 30 triệu đô la Mỹ cho công tác quản lý rừng và sử dụng đất đai nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Lễ ký chính thức hôm nay giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Liên Hợp Quốc đánh dấu sự khởi đầu Giai đoạn 2 của Chương trình UN-REDD, triển khai rộng rãi các hoạt động nhằm giảm chặt phá rừng, nâng cao chất lượng rừng và tăng diện tích bao phủ rừng ở Việt Nam.

 

Giảm phát thải khí nhà kính và tăng diện tích bao phủ rừng
Được Chính phủ Na Uy tài trợ, Chương trình UN-REDD sẽ trở thành trụ cột chính trong kế hoạch giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính từ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam vào năm 2020. Mục tiêu của chương trình là tăng diện tích bao phủ rừng ở Việt Nam lên 45% vào năm 2020 thông qua xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm giải quyết các nguyên nhân của việc chặt phá rừng và suy thoái rừng.

Nỗ lực của Việt Nam ở vị trí tiên phong
Là một trong các nước thí điểm Chương trình UN-REDD, Việt Nam là nước đi tiên phong trong các hoạt động của chương trình REDD+ toàn cầu trong bốn năm qua. Việt Nam đã thí điểm thành công một số lĩnh vực trong công tác sẵn sàng thực hiện REDD+, bao gồm hỗ trợ điều phối giữa các bên liên quan; xây dựng khuôn khổ cho công tác đo lường, báo cáo và xác minh; thử nghiệm các cách tiếp cận nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và đạt được sự đồng thuận của các nhóm dân tộc thiểu số và các cộng đồng sống dựa vào nguồn lực từ rừng.   

Giai đoạn 2 của chương trình: tập trung ở sáu tỉnh trong vòng 3 năm
Giai đoạn 2 sẽ phát huy kết quả từ Giai đoạn 1 trong công tác sẵn sàng thực hiện REDD+ và bắt đầu thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia REDD+ ở sáu tỉnh, bao gồm Lào Cai, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng và Cà Mau. Trong ba năm tới, Chương trình sẽ giúp xác định, thương lượng, lên kế hoạch và thực hiện những phương thức sử dụng đất bền vững, phù hợp với khí hậu và nhu cầu địa phương. Chính phủ Na Uy và các đối tác quốc tế khác sẽ có những khuyến khích tài chính đối với việc giảm phát thải khí nhà kính được đo lường và xác minh rõ ràng.

Thống nhất hành động
UN-REDD là một chương trình chung quan trọng của LHQ,  tận dụng thế mạnh tổng hợp của các tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO), Chương trình Phát triển (UNDP) và Chương trình Môi trường (UNEP) của LHQ. FAO hỗ trợ theo dõi và đánh giá nguồn lực từ rừng; UNDP hỗ trợ quản trị dân chủ và cam kết của các bên liên quan; còn UNEP sẽ hỗ trợ đảm bảo các lợi ích từ hệ đa sinh thái. Phát biểu tại lễ ký, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, Bà Pratibha Mehta cho biết: “Thông qua sáng kiến Thống nhất hành động, Liên Hợp Quốc sẽ giúp tối ưu hóa tác động của những nỗ lực giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu ở Việt Nam.”

Để biêt thêm chi tiết, các bạn có thể xem thông cáo báo chíbài phát biểu tại đây.