Cơ quan của LHQ về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ (UN Women) tài trợ hội thảo tập huấn về bình đẳng giới cho các tổ chức phi chính phủ

In

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013 – Đại diện của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới và quyền của phụ nữ tại Việt Nam đã họp mặt tại Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 để chia sẻ học hỏi kinh nghiệm nhằm đạt đến nhận thức sâu hơn về khái niệm bình đẳng giới.

 

Mục tiêu của hội thảo tập huấn này là xây dựng hiểu biết chung về khái niệm bình đẳng giới và thúc đẩy hoạt động hợp tác vì quyền của phụ nữ giữa các tổ chức phi chính phủ. Hội thảo này do ba mạng lưới tổ chức phi chính phủ là Mạng Giới và Phát triển cộng đồng (GENCOMNET), Mạng lưới Phòng chống bạo lực gia đình (DOVIPNET) và Mạng lưới vì quyền của phụ nữ (NEW) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của UN Women.

Tầm quan trọng của hợp tác
Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, Bà Shoko Ishikawa, Giám đốc quốc gia của UN Women, đã khẳng định việc hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các hoạt động vì phụ nữ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với UN Women. Mặc dù nhu cầu cũng như các mối quan tâm của phụ nữ là hết sức đa dạng và các tổ chức phi chính phủ có thể tập trung vào những vấn đề khác nhau nhưng họ cần phải biết đoàn kết lại để tiếng nói của họ có trọng lượng hơn vào những thời điểm quyết định. Thông qua hợp tác, các tổ chức phi chính phủ có thể đảm bảo rằng những vấn đề quan trọng như bạo lực đối với phụ nữ, tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và bảo vệ phụ nữ trong khu vực kinh tế phi chính thức sẽ được quan tâm đúng mức.  

Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự
Bà Kamla Bhasin, nhà hoạt động vì phụ nữ hàng đầu tại Ấn Độ và là người điều phối của Chiến dịch One Billion Rising (Một tỷ phụ nữ đứng lên) ở khu vực Nam Á, đã được mời tới để chia sẻ kinh nghiệm và cố vấn cho hội thảo. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự trong nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và khẳng định các tổ chức xã hội dân sự phải trở thành một bộ phận của phong trào phụ nữ. Đồng thời bà lưu ý rằng Việt Nam cũng phải đối mặt với các thách thức như rất nhiều các quốc gia khác trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt do ảnh hưởng từ nhận thức xã hội về nam quyền. Các tổ chức phi chính phủ phải tuyên truyền cho nam giới thành niên và chưa thành niên để tăng cường hiểu biết và trách nhiệm của họ trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới.  

Dự án Sức mạnh nhân ba
Sau khi hội thảo kết thúc, các đại biểu tham dự đánh giá cao việc hội thảo đã mang lại cho họ cơ hội để nâng cao năng lực làm việc của mình. Các tổ chức phi chính phủ cũng có thêm động lực để hợp tác với nhau có hiệu quả hơn. Hội thảo lần này là một phần trong “Dự án Sức mạnh nhân ba”, do UN Women tài trợ từ năm 2012 nhằm cải thiện hiệu quả phối kết hợp giữa ba mạng lưới tổ chức phi chính phủ và nâng cao vai trò của các tổ chức này trong công tác vận động và thực hiện các chính sách và pháp luật có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. Cũng nằm trong dự án này, trong tháng 5 năm 2013, ba mạng lưới tổ chức phi chính phủ đã khởi động chiến dịch truyền thông nhằm vận động nam giới tham gia vào công tác tuyên truyền về bình đẳng giới. Chiến dịch này sẽ giới thiệu nhiều sáng kiến khác nhau, bao gồm một cuộc thi cho đối tượng sinh viên và giới trẻ để tìm hiểu về vai trò của nam giới trong công tác tuyên truyền bình đẳng giới.