Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về Mô hình và Đánh giá nguy cơ bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao ở các cấp độ khác nhau – từ quy mô quốc tế đến phạm vi quốc gia

In

Workshop addresses disease risk factors of Highly Pathogenic Influenza at the local level

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013 – Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về Mô hình và Đánh giá nguy cơ bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao ở các cấp độ khác nhau đã được khai mạc hôm nay tại Hà Nội.

Hội nghị sẽ làm việc trong 2 ngày và được tiếp tục bằng 2 ngày khảo sát thực địa. Đây là một hoạt động quan trọng được Viện Dinh dưỡng Sức khỏe Hoa Kỳ (NIH), tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) và trường Đại học tổng hợp Oklahoma điều phối và thực hiện. Hơn 50 chuyên gia đầu ngành quốc tế và trong nước, đại diện các cơ quan quản lý của Chính phủ, chuyên viên kỹ thuật và đối tác trong các lĩnh vực có liên quan khác nhau đã tới tham dự Hội nghị và cùng nhau thảo luận để tìm hiểu những yếu tố nguy cơ dịch bệnh ở cấp địa phương. Hội nghị sẽ giúp xác định các mô hình và đánh giá nguy cơ bệnh Cúm gia cầm, từ đó đưa ra những khuyến nghị để có thể sử dụng hữu hiệu nhất cho các ưu tiên quốc gia trong phòng chống, đối phó và kiểm soát Cúm gia cầm thể độc lực cao (HPAI).

Các báo cáo khoa học và các phiên thảo luận bao gồm:

Những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thu được từ Hội nghị quốc tế và chuyến khảo sát thực địa sẽ rất hữu ích không những trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng các biện pháp phòng chống cho bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao HPAI/H5N1, mà còn giúp cho việc kiểm soát hữu hiệu các bệnh quan trọng khác ở động vật, cũng như ở con người.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ: