Hội nghị Quốc gia về phương thức tiếp cận Một Sức khỏe bàn về cách chuyển những thách thức toàn cầu thành các giải pháp địa phương phù hợp

In


Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2013
– Hội nghị Quốc gia về áp dụng phương thức tiếp cận Một Sức khỏe trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm trong môi trường tương tác con người-động vật-hệ sinh thái ở Việt Nam đã được khai mạc. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng phương thức tiếp cận Một Sức khỏe trước nguy cơ bệnh cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm khác có nguồn gốc từ động vật, cũng như các bệnh dịch trên vật nuôi và động vật hoang dã đang gây tác động tới an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và sinh kế của người dân.

Mục đích chung của Hội nghị nhằm tạo cơ hội cho Chính phủ Việt Nam và các đối tác đưa ra các sáng kiến Một Sức khỏe ở cấp quốc gia, rà soát tiến độ và thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua, cũng như các khó khăn, trở ngại và nội dung tăng cường phối hợp. Mục tiêu cụ thể của các phiên họp bao gồm:

Hội nghị có sự tham dự của gần 200 lãnh đạo và chuyên gia kỹ thuật của các Bộ, ngành, ví dụ Bộ NN và PTNT, Bộ Y tế và các tổ chức liên quan khác của Việt Nam; các đối tác phát triển và các nhà tài trợ quốc tế, trong đó có FAO, WHO, USAID; các viện nghiên cứu và đại diện các vùng, các tỉnh và các bên liên quan khác.