Tham vấn ở Việt Nam về chương trình phát triển sau năm 2015

In

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2013 – Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã khởi xướng nhiều cuộc tham vấn với nhiều nhóm người dân ở Việt Nam về khung phát triển mới cho năm 2015 khi hết thời hạn thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

 

Trong quá trình tham vấn, LHQ sẽ gặp gỡ với đại diện tám nhóm mục tiêu để lấy ý kiến của họ về thế giới mà họ mong muốn. Tám nhóm đó bao gồm các dân tộc thiểu số, người nghèo ở thành thị và nông thôn, người khuyết tật, người nhiễm HIV, thanh thiếu niên, người cao tuổi và khu vực tư nhân.

Kể từ khi tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ  (MDGs) được các nhà lãnh đạo thế giới đề ra vào năm 2000, các mục tiêu này đã giúp thế giớ và mỗi nước đặt ra các ưu tiên phát triển. Còn ba năm nữa mới tới thời hạn phải hoàn thành mục tiêu nhưng thế giới, các khu vực và mỗi nước đều đã bắt tay vào xác định khung phát triển cho giai đoạn sau năm 2015. LHQ giữ vai trò lãnh đạo một phần trong quá trình này.

Tổng Thư ký LHQ đã nhấn mạnh cần thực hiện tham vấn rộng rãi, toàn diện và minh bạch  để đảm bảo khung phát triển mới được xây dựng với tiếng nói của người dân trên toàn thế giới và từ mọi ngành nghề trong xã hội. Để góp phần cho quá trình đối thoại toàn cầu, LHQ hỗ trợ thực hiện tham vấn người dân ở hơn 50 nước trong đó có Việt Nam.

Việt Nam được chọn thực hiện tham vấn vì những thành quả đã đạt được trong việc thực hiện MDG và gần đây đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Các cuộc tham vấn sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam xác định những kinh nghiệm đã thu được trong việc thực hiện các MDG và có tiếng nói trong việc xác định các mục tiêu phát triển mới.

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nói: “Việt Nam cam kết hoàn thành các MDG và đặc biệt chú trọng vào xây dựng các chính sách cũng như huy động và ưu tiên các nguồn lực cho phát triển con người và xã hội, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và rút ngắn khoảng cách phát triển. Mặc dù chỉ còn ba năm nữa là đến năm 2015 nhưng Việt Nam đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu MDG. Ví dụ, Việt Nam đã giảm được một nửa tỷ lệ nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới cũng như nâng cao vị thế cho phụ nữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Việt Nam cũng có khả năng đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và cải thiện sức khỏe bà mẹ. Những thành tựu này đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Tuy nhiên, mặc dù Việt Nam từ một nước đang phát triển còn nghèo đã tiến lên thành nước có thu nhập trung bình nhưng thách thức vẫn còn đó. Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung để vượt qua những khó khăn thách thức còn tồn tại để hoàn thành tất cả các MDG với sự công bằng cũng như giữ vững được những thành tựu đã đạt được”.

Các cuộc tham vấn ở Việt Nam sẽ diễn ra từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013 trên mọi miền đất nước. LHQ tại Việt Nam sẽ tập hợp những ý kiến và quan điểm thu được để đưa vào báo cáo tổng kết, phản ánh những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam với khung phát triển sau năm 2015.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam cho biết: “LHQ mong muốn đảm bảo cho ý kiến của đại diện các tầng lớp trong xã hội được phản ánh trong các  quyết định lựa chọn mục tiêu phát triển mới sau năm 2015. Vì vậy, LHQ đã tham vấn người dân để tìm hiểu về thế giới mà họ mong muốn. Việt Nam là một nước đã hoàn thành xuất sắc các MDG nên lắng nghe tiếng nói của người dân Việt Nam là điều hết sức quan trọng. Tham vấn quốc gia là một phương pháp tuyệt vời giúp LHQ tìm ra được giải pháp tốt nhất nhằm vượt qua các thách thức phát triển mới mà chúng ta đang phải đương đầu cũng như giải pháp để xây dựng một thế giới sau năm 2015 mà ở đó mọi người đều được hưởng một cuộc sống thịnh vượng, công bằng, tự do và được trân trọng”. Báo cáo của Việt Nam sẽ được thảo luận tại hội thảo quốc gia trước khi gửi lên Ban cố vấn Cấp cao của Tổng Thư ký LHQ vào tháng 3 năm 2013. Dự kiến Ban cố vấn Cấp cao của Tổng Thư ký LHQ sẽ trình lên Tổng Thư ký các phát hiện từ báo cáo vào quý một và quý hai năm 2013. Những phát hiện này sẽ được đưa vào báo cáo của Tổng Thư ký LHQ để gửi tới các Nước Thành viên LHQ tại phiên họp của Đại Hội đồng LHQ tổ chức vào tháng 9 năm 2013.