Tham vấn về khung hợp tác phát triển mới cho Việt Nam giai đoạn sau năm 2015

In

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 – Liên Hợp Quốc (LHQ) đang tổ chức một số các tham vấn, thảo luận ở cấp quốc gia với đại diện các tầng lớp nhân dân về những mục tiêu phát triển mới cho giai đoạn sau năm 2015 khi mà các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) hoàn thành.

Trong quá trình này, LHQ sẽ lấy ý kiến tham vấn của đại diện 8 nhóm đối tượng dân cư nhằm tìm hiểu quan điểm của họ về một thế giới mà họ mong muốn sau năm 2015. Tám nhóm này bao gồm các dân tộc thiểu số, người nghèo ở cả đô thị và nông thôn, người khuyết tật, người đang sống chung với HIV, người trẻ tuổi, người già và khu vực kinh tế tư nhân.

Kể từ khi các nguyên thủ thế giới phê chuẩn 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) vào năm 2000, các mục tiêu này đã giúp cho việc xác lập những ưu tiên phát triển ở cấp quốc gia và toàn cầu. Chỉ còn ba năm nữa là đến thời hạn hoàn thành các mục tiêu MDG, các công việc đã được bắt đầu ở cả cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, nhằm xác định sau thời điểm 2015 thì khung phát triển nào sẽ cần được tiếp tục thực hiện.

Tổng Thư ký LHQ đã nhấn mạnh đến yêu cầu cần tiến hành những tham vấn, thảo luận rộng rãi, minh bạch và bao gồm tất cả mọi người để đảm bảo rằng khung phát triển mới được thông báo và lấy ý kiến của tất cả cư dân ở khắp mọi miền trên thế giới, cũng như thuộc mọi thành phần trong xã hội. Ngoài những tham vấn ở cấp toàn cầu, LHQ cũng tiến hành các tham vấn ở cấp quốc gia tại hơn 50 nước trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Việt Nam được lựa chọn vì những thành tựu đạt được trong việc hoàn thành các mục tiêu MDG cũng như vị thế quốc gia có thu nhập trung bình như hiện nay.

Các tham vấn, thảo luận cấp quốc gia sẽ được tiến hành từ cuối năm 2012 cho tới đầu năm 2013 trên khắp cả nước. Các quan điểm và ý kiến thu thập được sẽ được tổng hợp và đưa vào báo cáo cuối kỳ của LHQ tại Việt Nam, và báo cáo này sẽ nêu lên những cơ hội và thách thức cho Việt Nam với khung phát triển sau 2015.

Báo cáo của Việt Nam sẽ được thảo luận trong một hội thảo quốc gia trước khi được chia sẻ với Nhóm tư vấn cao cấp của Tổng Thư ký LHQ vào tháng 3 năm 2013. Nhóm tư vấn cao cấp dự kiến sẽ nộp các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị lên Tổng Thư ký LHQ trong nửa đầu năm 2013 và những khuyến nghị này sẽ được trình bày trong báo cáo của Tổng Thư ký tới các quốc gia thành viên trong cuộc họp của Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 năm 2013.

Để có thêm thêng tin, bạn có thể tham khảo thêm:

Để đóng góp ý kiến của bạn tới thảo luận toàn cầu, bạn có thể vào các diễn đàn online dưới đây:
www.worldwewant2015.orgwww.myworld2015.org/.