Việt Nam, Na Uy và LHQ công bố gói viện trợ 30 triệu đô la Mỹ cho việc thực hiện sáng kiến REDD+ ở Việt Nam tại Hội nghị UN-REDD COP18

In

Doha, Qatar, 5/12/2012 — Tại một sự kiện bên lề Hội nghị lần thứ 18 các bên tham gia Công ước Khung Của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP18) trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD, Na Uy đã ký thỏa thuận viện trợ 30 triệu đô la Mỹ với Liên Hợp Quốc nhằm trợ giúp thực hiện giai đoạn 2 Chương trình UN-REDD Quốc gia ở Việt Nam. Giai đoạn 2 này (2012-2015) sẽ đẩy mạnh những hoạt động Việt Nam đã và đang thực hiện với sự hỗ trợ của Na Uy và Chương trình UN-REDD kể từ năm 2009, nhằm giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+).

Nước thí điểm đi tiên phong
Là một trong các nước thí điểm đầu tiên của Chương trình UN-REDD, bốn năm qua, Việt Nam là nước đi đầu trong chương trình REDD+, là nước đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực công tác sẵn sàng thực hiện như xây dựng các hệ thống phân phối lợi ích công bằng và bình đẳng cho chương trình REDD+ và khuyến khích các bên liên quan tham gia tích cực triển khai các hoạt động như theo dõi rừng có sự tham gia và đảm bảo người dân địa phương cũng như các cộng đồng lệ thuộc vào rừng khác trong các nỗ lực của REDD+ nhất trí thực hiện.

“Kết quả Giai đoạn 1 của Chương trình Quốc gia UN-REDD tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo của REDD+ ở Việt Nam. Với nỗ lực mạnh mẽ và được quốc tế hỗ trợ, Việt Nam hiện đã tăng được độ bao phủ rừng từ 27% năm 1990 lên gần 40%”, Tiến sĩ Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết.

Tuyên bố chung Việt Nam – Na Uy
Hôm nay, tại sự kiện Chương trình UND-REDD, Việt Nam và Na Uy đã ký một tuyên bố chungvề hợp tác REDD+ trên diện rộng, công nhận kế hoạch giảm 20% lượng phát thải khí CO2 từ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam bao gồm cả ngành lâm nghiệp vào năm 2020. Tuyên bố cũng nêu bật kế hoạch của Việt Nam là tiếp tục xây dựng các chính sách và có biện pháp để đối phó với các đối tượng chặt phá rừng và tăng tổng diện tích bao phủ rừng lên 4% vào năm 2020.

“Với việc hợp tác này, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần cùng Việt Nam nỗ lực để giảm phát thải khí CO2 do chặt phá rừng và suy thoái rừng bao gồm các biện pháp bảo vệ rừng tự nhiên và các hệ sinh thái độc đáo thông qua phòng chống khai thác gỗ trái phép, cải thiện công tác theo dõi rừng và khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia cũng như tăng cường thực hiện quyền và sự tham gia”. ÔngBard Vegar Solhjell - Bộ trưởng Bộ Môi trường Na Uy cho biết.

Bài học kinh nghiệm của Cốt-x-ta-ri-ca, Mê-hi-Cô và Ni-giê-ri-a
Trước khi Việt Nam và chương trình REDD của Na Uy ký kết thỏa thuận và tuyên bố này, các đại diện cấp cao của Cốt-x-ta-ri-ca, Mê-hi-cô và Ni-giê-ri-a đã trình bày những kết quả mới nhất trong các lĩnh vực bảo đảm cho chương trình UN-REDD+ và có luật sẵn sàng cho hơn 100 nước tham gia và các bên có liên quan trong chương trình REDD+ tham dự hội nghị.

46 nước đối tác tham gia vào Chương trình UN-REDD chiếm tổng cộng hơn 50% diện tích rừng nhiệt đới trên toàn thế giới. Các bài trình bày của Cốt-x-ta-ri-ca, Mê-hi-cô và Ni-giê-ri-a ngày hôm nay và thỏa thuận cũng như tuyên bố mới giữa Việt Nam và Na Uy cho thấy ý chí chính trị mạnh mẽ về bảo tồn những diện tích rừng quý báu đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu” Bà Mette Loyche Wilkie, Trưởng ban Thư ký Lâm thời Chương trình UN-REDD.

Tất cả các bài trình bày tại sự kiện bên lề COP18 của Chương trình UND-REDD ngày hôm nay sẽ được đăng trên trang Sự kiện Chương trình tại địa chỉ www.un-redd.org trong thời gian tới.

Thông tin thêm về Chương trình UN-REDD
Chương trình UN-REDD là sáng kiến phối hợp của Liên Hợp quốc về Giảm Phát thải khí CO2 do Chặt Phá rừng và Suy thoái Rừng (REDD+) ở các nước đang phát triển. Chương trình được khởi xướng năm 2008 và xây dựng với vai trò kêu gọi và chuyên môn kỹ thuật của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP). Để biết thêm thông tin về hoạt động của Chương trình UN-REDD, hãy truy cập vào trang web www.un-red.org hoặc gửi email tới Chương trình ở địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thông tin thêm về chương trình REDD+
Giảm Phát thải khí CO2 do Chặt Phá rừng và Suy thoái Rừng (REDD) là một nỗ lực nhằm tạo ra giá trị tài chính cho khí các bon còn đọng lại trong rừng, đưa ra các biện pháp ưu đãi để các nước đang phát triển giảm phát thải khí CO2 từ các diện tích đất có rừng và đầu tư vào con đường tăng trưởng bền vững có lượng các bon thấp. Phạm vi của Chương trình “REDD+” không chỉ là giảm phát thải khí CO2 do chặt phá rừng và suy thoái rừng mà bao gồm cả vai trò của bảo tồn, quản lý rừng bền vững và đẩy mạnh lượng các bon dự trữ.