Giải quyết các vấn đề của thanh niên tại Hội nghị giữa Bộ nội vụ và Liên Hợp Quốc

In

 

Ngày 28 thánng 11 năm 2012 - Hôm nay tại Hà Nội Bộ Nội Vụ và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam  tổ chức một hội nghị để thảo luận việc thực hiện hiệu quả Chiến Lược Thanh Niên Việt Nam 2011-2020. Chiến Lược Phát Triển Thanh Niên Việt Nam 2011-2020  được thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 là nền tảng để các bộ ngành phối hợp giải quyết công tác thanh niên.

Lắng nghe nhiều tiếng nói khác nhau, từ các bộ, ban ngành cho đến thanh niên

Gần 200 đại biểu tham dự hội nghị. Đại biểu là lãnh đạo các bộ nghành gồm (như) Bộ Nội Vụ, Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Bộ Y Tế, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục Thanh Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc Hội, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng, miền trong các nước và các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Tham dự hội nghị còn có đại diện thanh niên, các các tổ chức phát triển và cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ động phối hợp và thực hiện công việc hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh: "“Các bộ, ngành chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Phụ lục kèm theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020". Thứ trưởng cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của bộ, ngành và địa phương. Cần phải có có sơ kết, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền hàng năm về kết quả thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu theo tiến độ đề ra.

Thứ trưởng nói thêm "Bên cạnh đó, qua gần một năm triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cho thấy, để phát huy hiệu quả Chiến lược không chỉ có sự triển khai, vào cuộc của các bộ, ngành và các địa phương, mà cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ. Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tiếp tục hỗ trợ để việc triển khai thực hiện Chiến lược đạt hiệu quả cao nhất”

Thanh niên đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng có nhiều cơ hội để phát triển: Đây là lúc cần phải hành động

Theo cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở, người trẻ từ 10 đến 30 tuổi chiếm gần 40 % dân số cả nước và đóng vai trò ngày càng quan trọng việc phát triển đất nước. Tuy nhiên một phần ba trong số họ vẫn gặp các rào cản khi tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản.  Họ vẫn gặp khó khăn để tiếp cận các chương trình giáo dục mà họ mong muốn. Nhiều người trong số họ có nhiều thách thức để tìm được việc làm phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thương trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên đặc biệt. Việt Nam đã bước vào giai đoạn được gọi là thời kỳ cơ cấu dân số vàng với số lượng thanh niên đông đảo nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Các quốc gia khác trong khu vực đã trải qua thời kỳ này như Malaysia và Singapore đã chứng kiến sự phát triển đầy ấn tượng. Chính vì vậy đây là cơ hội chưa từng có đối với Việt Nam và đây chính là lúc chúng ta cần phải hành động".   

Thanh niên tiên phong trong các hoạt động

Hại đại diện thanh niên đã trình bày tại hội nghị các khuyến nghị về ý kiến của thanh niên cho chương trình phát triển sau năm 2015 cũng như quan điểm của họ về cơ chế điều phối liên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh niên. Các khuyến nghị được xây dựng bởi 200 thanh niên tham dự Diễn Đàn Thanh niên do Bộ Nôi Vụ, Đoàn Thanh Niên và Liên Hợp Quốc tổ chức ngày 13 tháng 11 năm 2012.

Phạm Công Tố, một sinh viên tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện cho các bạn trẻ Việt Nam tham dự hội nghị quan trọng này. Tôi hy vọng rằng nhiều bạn trẻ khác cũng có cơ hội tham dự các đối thoại như thế này để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe và các khuyến nghị của chúng tôi được cân nhắc và đưa vào việc xây dựng và thực hiện các chương trình và chính sách có ảnh hưởng tới thanh niên".

Phạm Ngọc Châm, sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền nói: "Tôi mong muốn có thêm tiếng nói của các bạn thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương như thanh niên nghèo, dân tộc thiểu số, thanh niên ngoài trường học được đưa vào các cuộc thảo luận chính sách như thế này. Chúng tôi không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chương trình và chính sách dành cho thanh niên".
Một Diễn Đàn Thanh Niên Toàn Cầu cũng sẽ đươc tổ chức ở Bali, Indonesia từ ngày 4 đến 6 tháng 12 năm 2012. Hơn 900 lãnh đạo thanh niên đại diện cho các nước sẽ tham dự diễn đàn. Thanh thiếu niên sẽ nói lên tiếng nói của mình và đưa ra các khuyến nghị cho nghị trình phát triển của sau năm 2015 tại diễn đàn này.