Phụ nữ và trẻ em gái đóng vai trò then chốt trong giảm nhẹ rủi ro

In

IMG 0518Hà Nội, 12 tháng 10 năm 2012 – Phụ nữ và trẻ em gái đóng vai trò then chốt trong việc giảm nhẹ rủi ro là một trong những kết luận được rút ra trong sự kiện tuyên truyền vận động được tổ chức nhằm đánh dấu Ngày Quốc tế về giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai với chủ đề: “Phụ nữ và Trẻ em Gái – Sức mạnh giúp phục hồi, giảm nhẹ rủi ro.”

Tất cả các tổ chức có mặt trong sự kiện ngày hôm nay, từ Ủy ban Phòng chống Lụt bão Trung ương (CCFSS), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nhóm Công tác Quản lý Thiên tai (DMWG) và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đều phát biểu ủng hộ mạnh mẽ sự tham gia chính thức của phụ nữ và trẻ em gái vào quá trình ra quyết định trong lĩnh vực này.

Việt Nam là quốc gia thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai như lũ lụt, bão tố, hạn hán và sạt lở đất. Theo các chỉ số về nguy cơ khí hậu của tổ chức Germanwatch năm 1012, Việt Nam đứng thứ sáu trên thế giới về các rủi ro liên quan tới khí hậu. Phụ nữ và trẻ em gái thường là những người đầu tiên chuẩn bị cho gia đình trước thiên tai và cũng là những người trước tiên tham gia khôi phục đưa cộng đồng trở lại sinh hoạt bình thường sau thảm họa, vì thế họ đóng một vai trò then chốt trong việc xây dựng những cộng đồng an toàn hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn ở Việt Nam. Họ vô cùng quan trọng trong công tác giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu giúp khả năng phục hồi và giảm nhẹ rủi ro tại cộng đồng được thực sự đạt hiệu quả.

Tài liệu tóm tắt chính sách về bình đẳng giới trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro tại Việt Nam của LHQ và Oxfam đã nhấn mạnh tới sự cần thiết để phụ nữ được tham gia nhiều hơn vào cơ cấu của quá trình ra quyết định tại cộng đồng và khu vực, ví dụ như các Ủy ban Phòng chống Lụt bão (CFSC) và Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn. Tài liệu tóm tắt chính sách cũng nêu rõ rằng không nên coi phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân mà phải chính là những nhân tố chủ chốt trong giảm nhẹ rủi ro.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam nhận định: “Trong khi chúng ta không thể loại trừ được thiên tai, chúng ta vẫn có thể giảm thiểu được những tàn phá nặng nề do thiên tai gây ra. Một trong những giải pháp là làm sao đảm bảo được tất cả nhân dân Việt Nam, không phân biệt về giới, tình trạng xã hội hoặc tuổi tác, đều được tham gia vào quá trình xác định các giải pháp thích hợp với chính sách và các hành động phù hợp dựa trên nhu cầu và kiến thức của cộng đồng.”

Để có thêm thông tin, xin xem thêm: