Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

“Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi đến năm 2020”

In Email

Hà Nội - 14/8/2012 - Ủy Ban Dân tộc với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Chính sách về Phát triển Nguồn nhân lực vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi. Tham gia Diễn đàn có một số quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam, Quốc hội, cơ quan Liên Hợp Quốc  tại Việt Nam, các đối tác phát triển cũng như đại diện đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và các cơ quan nghiên cứu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc – ông Giàng Seo Phử, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội – ông K’Sor Phước  và  Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam – bà Pratibha Mehta nhấn mạnh cam kết và sự quan tâm của Chính phủ trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam đối với Công ước quốc tế về Chống phân biệt chủng tộc (CERD). Các đại biểu cũng nêu ra một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình hoạch định chiến lược, các chương trình, chính sách của Chính phủ nhằm phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ hội bình đẳng cho đồng bào DTTS tham gia ngày càng sâu, rộng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hiện nay, vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống như miền núi phía Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ đang tăng trưởng nhanh và hội nhập vào sự phát triển chung của cả nước. Tuy nhiên trình độ phát triển và mức thu nhập bình quân của các xã có đông dân tộc thiểu số và các hộ người dân tộc thiểu số so với mức trung bình của các tỉnh, huyện còn thấp hơn và khoảng cách đó ngày càng có xu hướng gia tăng.

“Vấn đề then chốt chính là năng lực nội sinh của vùng dân tộc thiểu số và các dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được với những thay đổi nhanh và mạnh của nền kinh tế thị trường, trong đó gốc rễ là do giáo dục và đào tạo lao động ở các vùng này còn hạn chế về số lượng và chất lượng so với mức trung bình của các huyện và tỉnh” – trích bài phát biểu của Ông K’Sor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Quốc hội. Thực tế phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá khu vực DTTS và miền núi đòi hỏi phải dựa vào nguồn nhân lực tại chỗ.
 
Theo báo cáo nghiên cứu về nguồn nhân lực DTTS do UNDP hỗ trợ UBDT thực hiện, hiện nay  nguồn nhân lực này lại đang thiếu và yếu về nhiều mặt so với nhu cầu.

  • Tỉ lệ thấp bé, nhẹ cân và tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em vùng dân tộc và miền núi hàng năm có giảm đi nhưng vẫn cao so với mức trung bình trong cả nước. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi cũng ở mức cao. Đây là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về thể chất, trí tuệ… của nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi và của đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người. Các chính sách về bảo hiểm y tế, dinh dưỡng,  chăm sóc bà mẹ trẻ em, cũng như chính sách cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tại các vùng đặc biệt khó khăn cần được xem xét để nâng cao chất lượng thể lực của đồng bào DTTS.
  • Hệ thống giáo dục còn thiếu cả về số lượng, chất lượng giáo viên và phương pháp giảng dạy. Tỷ lệ bỏ học còn cao ở tất cả các cấp học. Chương trình học chưa thực sự phù hợp. Mặc dù gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các địa phương điều chỉnh 30% chương trình học phổ thông cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương nhưng chương trình học vẫn chưa thực sự phù hợp với học sinh nhiều nhóm DTTS. Đào tạo song ngữ cần được nhân rộng về quy mô cũng như chất lượng đào tạo phù hợp với các nhóm DTTS.
  • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một mục tiêu chính được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ. Hiện nay 75% dân số ở vùng DTTS nằm trong độ tuổi lao động, tuy nhiên, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo ở các khu vực này còn rất cao. Các khoá đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn chưa phù hợp và chưa đáp ứng được nhu cầu của lao động người dân tộc thiểu số. Cơ hội việc làm tại chỗ lại quá khó khăn do đồng bào DTTS thường sinh sống ở vùng địa lý chia cắt không thu hút được các doanh nghiệp đầu tư. Vấn đề tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề với các cơ quan đơn vị khác nhằm đảm bảo rằng thông tin về thị trường lao động được chia sẻ và thông tin đến người dân là hết sức cần thiết.
  • Về quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, tỷ lệ cán bộ là người DTTS trong UBND tỉnh, huyện còn thấp (khoảng 10,9% và 11,32%). Trong tổng số 48.200 cán bộ DTTS cấp xã, số người có trình độ học vấn trung học cơ sở chiếm 45,7%, tiểu học là 18,7%, chỉ có 1,9%  có trình độ cao đẳng và đại học. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công và quá trình truyền tải những yêu cầu và tính đặc thù của đồng bào DTTS vào trong các chương trình, chính sách của Chính phủ.

Với hiện trạng trên, các bài trình bày đều thống nhất quan điểm chung khẳng định nguồn nhân lực có vai trò quyết định trong phát triển kinh tế xã hội giảm, nghèo và đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực là đầu tư cho phát triển bền
 
vững trong tương lai. Do vậy cần nhìn nhận phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện, như một khâu chiến lược đột phá trong Khung chính sách Dân tộc trong tầm nhìn đến năm 2020, trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS.

Các cơ quan Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò hỗ trợ các quốc gia tạo ra cơ hội và tạo mọi điều kiện cho người dân và cộng đồng được tiếp cận tới các cơ hội phát triển: “Chúng tôi ghi nhận nỗ lực của Chính phủ khi tổ chức những diễn đàn đối thoại cởi mở và có nhiều bên tham gia như Diễn đàn Chính sách ngày hôm nay. Thảo luận về chủ đề phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi là cần thiết để giúp Việt Nam xác định những chính sách và cách tiếp cận nhằm đẩy mạnh sự phát triển của vùng DTTS và đảm bảo các mục tiêu Thiên niên kỷ sẽ đạt được tại từng cộng đồng DTTS” - trích bài phát biểu của Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt nam.

Tại Diễn đàn, đại diện các cơ quan của Chính phủ và cộng đồng quốc tế đang hỗ trợ cho vấn đề phát triển DTTS và giảm nghèo ở Việt Nam đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đồng thời thảo luận và tìm ra các giải pháp, phương pháp tiếp cận tốt nhất cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ nay đến 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Dự án “Tăng cường năng lực cho công tác Xây dựng, Thực hiện và Giám sát các chính sách Dân tộc” (Dự án EMPCD) của Ủy Ban Dân tộc  do UNDP hỗ trợ
Tầng 5, số 18, phố Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 37349600 hoặc 0905789666 (chị Lê Hương Thảo); E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: