Bế mạc hội nghị Liên Hợp quốc mà chúng ta cần đó là Thống nhất hành động

In

Tirana, ngày 29 tháng 6 năm 2012 – Hôm nay, tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao lần thứ 5 về Thống nhất hành động, đại biểu đại diện cho các Chính phủ từ hơn 40 nước, đại diện các tổ chức tài trợ và các quan chức cao cấp của Liên Hợp quốc đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ đưa ‘Thống nhất Hành động’ vượt ra khỏi phạm vi hoạt động hiện tại và tạo ra một hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc gắn kết hơn, hiệu quả và có hiệu lực hơn.

Trong bài phát biểu của mình, phó thủ tướng An-ba-ni, ông Edmond Haxhinasto đã nhận xét: “Ngày hôm nay, với văn kiện kết quả mà chúng ta vừa thông qua, chúng ta sẽ xây dựng một kế hoạch chi tiết để làm sao có thể thực hiện các hoạt động điều hành của của Liên Hợp quốc một cách hiệu quả hơn không chỉ vì lợi ích của một bộ phận các nước thành viên mà còn để thu hút thêm các nước khác trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc”.

Ông Haxhinasto phát biểu trong diễn văn bế mạc hội nghị: “Chúng ta có thể tự hào nói rằng nỗ lực của chúng ta đã chứng minh là chúng ta đúng, quyết tâm của chúng ta đã thành công và khẩu hiệu Thống nhất Hành động được đặt ra để trở thành “con đường thay đổi” mà chúng ta hy vọng sẽ định hướng sự hỗ trợ phát triển của Liên Hợp quốc trong những năm sắp tới”.

Trong phát biểu bế mạc, các đối tác phát triển cũng đón nhận văn kiện kết quả và các khuyến nghị cụ thể trong văn kiện.

Các đối tác phát triển nhấn mạnh trong diễn văn chung: “Chúng tôi - với tư cách là các đối tác phát triển - nhận thức đầy đủ được vai trò quan trọng của chúng tôi   trong việc giảm bớt tình trạng đầu tư manh mún và đảm bảo sự gắn kết trong phương pháp tiếp cận của mình để tăng cường tính bền vững của quá trình Thống nhất Hành động. Hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc  chúng ta cần có cái nhìn mới về cách chúng ta tham gia vào hệ thống phát triển của Liên Hợp quốc bao gồm cả cách chúng ta hỗ trợ vốn bền vững để hoạt động có kết quả tốt hơn. Chúng tôi công nhận rằng hỗ trợ tài chính có thể dự đoán trước, linh hoạt, trong nhiều năm và không dành riên là chất xúc tác cho cải tổ”.

Các đối tác phát triển cũng nhấn mạnh: “Cơ sở lý luận cho DaO là thông qua hợp tác với nhau có thể cải thiện được tác động phát triển. Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội này, thông qua QCPR, để đảm bảo rằng Liên Hợp quốc sẽ hoạt động hiệu lực và hiệu quả để hoạt động đạt được kết quả phát triển cao nhất với các cơ quan hoạt động theo lợi thế so sánh của họ”.

Văn kiện kết quả cuối cùng bao gồm một số các khuyến nghị cụ thể.

Văn kiện cũng nêu rõ: “Chúng ta một lần nữa khẳng định là Thống nhất Hành động (DaO) tạo ra sáng kiến cải tổ quan trọng và độc đáo để có một Liên Hợp Quốc gắn kết hơn, hiệu quả hơn và hiệu lực hơn, là một diễn đàn toàn cầu mang tính đại diện và hợp pháp nhất để giải quyết chương trình nghị sự phát triển toàn cầu. Thông qua chia sẻ cách thực hành tốt nhất và các bài học kinh nghiệm, chúng ta đã nêu bật các lợi ích của quá trình DaO, xác định được các thách thức mà chúng ta gặp phải trong quá trình triển khai cũng như đã xây dựng một quá trình dựa vào kinh nghiệm thu được với mục đích đồng thời huy động hỗ trợ  trên diện rộng cho các nỗ lực để giúp tăng cường hoạt động phát triển với kết quả  tốt hơn ở cấp quốc gia”

Để biết thêm thông tin, xem: http://www.dao5conference.org/