Kỷ niệm ngày Môi trường thế giới hôm nay!

In

worldenvironmentNgày 4 tháng 6 năm 2012 - Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay là “Kinh tế Xanh: Bạn có là một phần?”. Một nền kinh tế xanh sẽ có tác động đến gần như mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, kinh tế xanh bao gồm thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững, tạo việc làm xanh và chính sách xanh, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Kinh tế xanh là một nền kinh tế ít cac-bon, đạt hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Một phần khác không kém quan trọng là kinh tế xanh cũng hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, an sinh của con người nói chung, và bình đẳng xã hội.

Liên Hợp Quốc chọn năm nay là năm Năng lượng bền vững cho tất cả mọi người. Sáng kiến này nhằm tạo điều kiện cho tất cả mọi người tiếp cận với nặng lượng sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này. Từ năm 1986 đến năm 2009, số hộ gia đình có điện tăng từ 10% lên 97% - hầu hết các hộ giá đình đều nối với điện lưới.

Việt Nam cũng đạt nhiều tiến bộ trong công tác bảo vệ môi trường. Song vẫn còn một số việc phải làm để đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ thứ 7. Hiện nay Việt Nam chưa đạt được một số chỉ số chính thuộc mục tiêu này, bao gồm tiếp cận nước sạch, dịch vụ sản xuất sạch, sử dụng năng lượng và các nguồn lực hiệu quả và bảo tồn đa dạng sinh học.

Việt Nam kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới ở tỉnh Quảng Ninh ngày 3/6. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường, đại diện của Liên hợp quốc tham dự và phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

 Để biết thêm thông tin, xin mời xem: