Tổng Giám đốc FAO kêu gọi sản xuất nông nghiệp mạnh mẽ hơn và công bằng hơn trong các hệ thống lương thực

In

 

sản xuất nông nghiệp mạnh mẽ hơn và công bằng hơn trong các hệ thống lương thựcHà Nội, Việt Nam 15/3/2012 – Kiên quyết áp dụng hướng tiếp cận mới trong cuộc chiến chống đói nghèo với bối cảnh giá lương thực tăng và nguồn lực ngày càng khan hiếm hơn, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) kêu gọi tăng bền vững sản xuất nông nghiệp và các hệ thống nông nghiệp công bằng và toàn diện hơn trong hội nghị khu vực tại Hà Nội vào Thứ Năm.

Giá lương thực hiện đang cao và bất ổn định được dự báo còn tăng cao hơn nữa. Điều này sẽ dẫn đến đói nghèo và suy dinh dưỡng, tăng sự chênh lệch giữa các quốc gia và làm chậm tăng trưởng kinh tế. Tăng cường sản xuất nông nghiệp trong mối quan hệ hài hòa với môi trường là trọng tâm của hướng tiếp cận mới theo chủ trương của FAO.

 

"Thách thức toàn cầu số một là xóa đói và cải thiện an ninh lương thực. Điều này có nghĩa là chúng ta cần tiếp cận lương thực tốt hơn và tăng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong khi cần đảm bảo quản lý bền vững hệ sinh thái và phát triển những mô hình hứa hẹn hiện có." Ông Jose Graziano da Silva, Tổng Giám đốc FAO phát biểu.

Cũng cần thiết "đảm bảo những hệ thống nông nghiệp công bằng và toàn diện hơn từ cấp địa phương tới cấp quốc tế". "Nghèo đói nông thôn vẫn còn là một vấn đề lớn."

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng nói với báo giới rằng đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo ngày càng khó, đặc biệt tại các nước đang phát triển trong khu vực. "Đất canh tác hiện đang giảm cả về diện tích lẫn độ màu mỡ. Nguồn nước cho nông nghiệp ngày một khan hiếm. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng."

Việt Nam gặt hái được một số thành tựu trong sản xuất nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo và Thủ tướng phát biểu, đất nước của ông "sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các quốc gia khác trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn."

Không còn đói nghèo trong Kỷ nguyên Châu Á

Graziano da Silva lưu ý rằng vùng Châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với những thách thức đặc thù của vùng. "Ở nhiều quốc gia, chúng ta đang tới gần giới hạn của mở rộng nông nghiệp. Giá lương thực cao và biến động vẫn là một mối đe dọa. Ví dụ: giá bán lẻ lúa gạo cao hơn năm trước từ 10-30% ở Châu Á".

Với hoạt động phân cấp ngày càng tăng, sự tham gia cùng với các hợp tác xã nông dân, tổ chức xã hội dân sự có trọng tâm hướng tới những nghèo nhất, FAO đang hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện khẩu hiệu Không còn đói nghèo trong Kỷ nguyên Châu Á - một lời kêu gọi cho sự bình đẳng như một phần của tiến trình kinh tế khu vực.

Một loại các biện pháp trong hướng tiếp cận mới của FAO mà ông Graziano da Silva vận động bao gồm chấm dứt vấn đề thiếu dinh dưỡng, thực phẩm không ăn toàn; cải thiện sinh kế của người dân nông thôn và tăng khả năng đối phó với những biến động về an ninh lương thực.

Lành mạnh trong ăn uống và chỉ sản xuất những thực phẩm lành mạnh

Những người sống tại các nước phát triển và trung tâm đô thị cũng cần có vai trò trong việc đảm bảo có đủ lương thực khi dân số thế giới tăng thêm 1 tỷ người vào năm 2050.

"Hàng ngày một lượng thực phẩm lớn đang bị lãng phí. Thông qua việc vận động chế độ ăn uống lành mạnh và giảm lãng phí trong chuỗi thức ăn, chúng ta có thể đáp ứng được như cầu và từ đó đóng góp vào phát triển bền vững," ông Graziano da Silva đã phát biểu như vậy.

Đó là lời phát biểu khai mạc hội nghị khu vực của ông Graziano da Silva, cựu Bộ trưởng An ninh Lương thực Bra-xin, từ khi ông nhận chức Tổng Giám đốc FAO từ Tháng Giêng. Hơn 300 đại biểu từ 38 quôc gia đang tham dự Hội nghị FAO Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là khu vực cư trú của 578 triệu người đang phải đối mặt với đói nghèo và suy dinh dưỡng tương đương với 62% số người đói nghèo trên toàn thế giới.

Hội nghị được tiến hành từ 12-16 Tháng Ba. Thành phần còn bao gồm quan sát viên từ 7 tổ chức Liên Hợp Quốc, sáu tổ chức liên chính phủ, 28 tổ chức xã hội dân sự và các quan sát viên đặc biệt từ Singapore, Brunei và Holy See.

Để có thêm thông tin xin liên hệ: