Quan chức cấp cao của Chính phủ sáu nước Tiểu vùng sông Mê Kông cùng ngồi bàn về các nỗ lực giải quyết nạn buôn người trong khu vực

In

 

SOM8 14 Feb - keynote - stageHà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2012 - Các nhà lập chính sách cấp cao của Chính phủ sáu nước tiểu vùng sông Mê Kông đã tới Hà Nội tham gia Hội Nghị Quan Chức Cấp Cao lần thứ 8, ngày 14 – 15 tháng 2 năm 2012 và Hội Nghị cấp Bộ Trưởng lần thứ 3, ngày 16 tháng 2 năm 2012 trong khuôn khổ Sáng Kiến Phối Hợp cấp Bộ Trưởng các nước Tiểu vùng sông Mê Kông trong phòng, chống buôn bán người (COMMIT).

Tại Hội Nghị cấp Bộ Trưởng, Bộ trưởng đại diện cho Chính phủ sáu quốc gia COMMIT đã cùng nhau kí vào Tuyên Bố Chung lần hai, tái khẳng định cam kết trong nỗ lực xóa bỏ mọi hình thức của nạn buôn người trong khu vực.

“Tôi rất vui vừng khi chứng kiến Tiến trình COMMIT ngày một lớn mạnh và được ghi nhận là một tiến trình vững mạnh nhất trên toàn thế giới”, dẫn lời bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

 

Bà Mehta cũng đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc “đã triển khai những hoạt động cụ thể...trong nỗ lực phòng chống buôn bán người”, điển hình là việc sửa đổi lại Điều 119 trong Bộ Luật Hình Sự có liên quan đến buôn bán người và đặc biệt năm 2011 đã thông qua Luật Phòng Chống Mua Bán Người, chính thức có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2012.

Hơn 160 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên Tiến trình COMMIT, các chuyên gia quốc tế về buôn bán người, các đối tác, nhà tài trợ, đại sứ quán, phái đòan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đã tham dự Hội Nghị Quan Chức Cấp Cao và Hội Nghị cấp Bộ Trưởng.

Ông Matt Friedman, Giám đốc khu vực, Dự án liên minh các tổ chức Liên Hợp Quốc trong phòng chống buôn bán người (UNIAP) nói: “Hội Nghị Quan Chức Cấp Cao và Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng là cơ hội cho những nhà lập chính sách cấp cao trao đổi thông tin với những người đồng nhiệm và xây dựng những ưu tiên cho giai đoạn kế tiếp thông qua cách tiếp cận đa phương và đa ngành”

UNIAP đóng vai trò là Ban Thư Kí của Tiến trình COMMIT.

 

Xin mời tải Diễn văn chào mừng cùa Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại đây