Hội nghị Công nghiệp Xanh Tô-ky-ô 2011

In

tokyo_green_industry_conf

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11, chính phủ Nhật Bản hợp tác với UNIDO và những đối tác phát triển khác sẽ tổ chức và chủ trì Hội nghị Công nghiệp Xanh Tô-ky-ô.

Hội nghị này là một hoạt động tiếp theo của Hội nghị Công nghiệp Xanh Châu Á được tổ chức năm 2009 tại Phi-líp-pin, nhằm tiếp tục mở rộng và triển khai đồng bộ các chính sách, phương pháp và kỹ thuật công nghệ về công nghiệp xanh. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ nhấn mạnh và làm nổi bật sự sẵn có của các kỹ thuật công nghệ bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường có hiệu quả tốt đối với doanh nghiệp, môi trường và khí hậu, người làm công, cộng đồng và người tiêu dùng.

Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu, cùng với hơn 20 đại biểu từ nhiều Bộ ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và chính quyền các địa phương.

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đang hỗ trợ chính phủ Việt Nam với một loạt các hoạt động về tăng trưởng xanh và công nghiệp xanh. Những hỗ trợ này bao gồm cả những tư vấn chính sách để xây dựng một khung chính sách về công nghiệp xanh cho Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh; những hỗ trợ để xây dựng Hội An trở thành một thành phố sinh thái đầu tiên tại Việt Nam; cũng như Chương trình phối hợp của các tổ chức LHQ về sản xuất và thương mại xanh .

Để có thêm thông tin về Hội nghị Công nghiệp Xanh Tô-ky-ô, xin xem tại: www.greenindustrytokyo.org.