Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về quyền được chăm sóc sức khỏe kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam

In

Hà Nội, ngày 5/12/2011 – Hôm nay ông Anand Grover, Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về quyền của tất cả mọi người được hưởng mức tiêu chuẩn cao nhất có thể đạt được trong chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam. Mục tiêu của chuyến đi này là nhằm tìm hiểu những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi người. Chuyến công tác tập trung vào ba nội dung chính: hệ thống chăm sóc sức khỏe và cơ cấu tài chính, khả năng tiếp cận đến thuốc điều trị, và phòng chống và điều trị HIV/AIDS, tập trung cho những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ông Grover đã trình bày những kết quả quan sát bước đầu của mình tại một cuộc gặp gỡ với báo chí chiều hôm nay. Những kết quả này sẽ được trình bày chi tiết trong bản báo cáo cuối cùng sẽ được trình lên Ủy ban về Quyền Con người của LHQ vào tháng 6 năm 2012.