Bài phát biểu của Liên Hợp Quốc tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2011

In

cg_2011Hà Nội, ngày 6/12/2011 - Tại  Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam hôm nay, Liên Hợp Quốc và các đối tác phát triển đã chia sẻ các ý kiến và thảo luận với các lãnh đạo và quan chức Việt Nam về những thách thức phát triển và các cơ hội mà Việt Nam đang đối mặt. Bài phát biểu của LHQ - Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và giảm nghèo (đường dẫn đến toàn văn bài phát biểu ở đây) - bao gồm những nhận xét tổng quát về môi trường kinh tế vĩ mô hiện nay, tác động của sự không ổn định về kinh tế vĩ mô đối với người nghèo, xu hướng nghèo và những thách thức, công cuộc chống tham nhũng và hiệu quả viện trợ.

Bài phát biểu ghi nhận sự cần thiết của sự phát triển xanh, vì người nghèo và dành cho tất cả mọi người, giúp thúc đẩy phát triển cân bằng giữa nông thôn và thành thị, và tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Phát biểu của LHQ cũng kêu gọi cần quan tâm chú ý nhiều hơn đến việc đối phó với nghèo dai dẳng và trường diễn, cũng như các dạng nghèo khác đang xuất hiện như nghèo thành thị và nghèo của người di cư, sao cho toàn dân Việt Nam trên khắp đất nước đều có cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Click vào đây để đọc bài phát biểu của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.