Phát động Kế hoạch quốc gia chung đầu tiên của Liên Hợp Quốc

In

signing02Hà Nội – Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã ghi một dấu mốc lớn trong Sáng kiến một Liên Hợp Quốc với việc ký kết “Kế hoạch chung”, một  kế hoạch hành động chung tới năm 2010. Kế hoạch chung tập hợp, trong một khuôn khổ thống nhất, các chương trình hợp tác của 6 tổ chức Liên Hợp Quốc là UNICEF; UNDP; UNFPA; UNAIDS; UNIFEM và UNV. Dự kiến đầu năm 2008, Kế hoạch chung sửa đổi sẽ được hoàn tất, trong đó tập hợp đầy đủ các chương trình của tất cả các cơ quan Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại lễ ký kết, ông John Hendra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc, phát biểu: “Trong khi chúng ta có rất nhiều việc làm ở phía trước trong việc triển khai cũng như sửa đổi Kế hoạch chung với sự tham gia của tất cả các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhưng để đến được ngày hôm nay, chúng ta đã thấy sự phối hợp chặt chẽ của Liên Hợp Quốc với tư cách là một tổ chức thống nhất đã góp phần củng cố sự gắn kết các chương trình hợp tác và giúp chúng ta đáp ứng tốt hơn các ưu tiên chính của quốc gia. Nhu cầu của Việt Nam đang thực sự thay đổi nhanh chóng – và với tư cách là Liên Hợp Quốc, chúng ta cần tiếp tục biến đổi cùng với những thay đổi này.”

Đại diện Chính phủ, Ống Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói thêm: “Nhân dịp này, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng nỗ lực của các bên liên quan trong việc xây dựng và ký kết văn kiện quan trọng này. Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam bắt nguồn từ nhu cầu củng cố Liên Hợp Quốc với tư cách là một đối tác có năng lực và hiệu quả của Chính phủ Việt Nam, hỗ trợ tiến trình phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam.”

signing01

 >> Nhấn vào đây để xem thêm hình ảnh của Lễ ký kết