Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Opening Address by Dr Andrew Speedy, FAO Representative in Viet Nam at the Vietnam Agricultural Outlook Conference

In Email
Time & Date: 24-25 March, 2009
Event: Viet Nam Agricultural Outlook Conference
Venue:
Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Str., Dist 1, Ho Chi Minh City
Speaker: Dr Andrew Speedy, FAO Representative in Viet Nam

Xem tiếp...

Diễn văn khai mạc của ngài Andrew Speedy Trưởng đại diện Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tại VN

In Email

Ngày: 13-14 tháng 8, 2008
Địa điểm: Hội thảo rà soát chiến lược phòng chống dịch cúm gia cầm độc lực cao trong ngành Nông nghiệp Hà Nội
Phát biểu: Andrew Speedy Trưởng đại diện Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Xem tiếp...

Speech by Andrew Speedy, FAO Representative in Viet Nam, at the International Workshop on Avian Influenza Research to Policy

In Email

Date: Thursday, June 16, 2008
Event:
 
International Workshop on Avian Influenza Research to Policy, Hanoi, Viet Nam
Speaker: Andrew Speedy, FAO Representative in Viet Nam

Xem tiếp...