Sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đối với phát triển kinh tế địa phương và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đối với phát triển kinh tế địa phương và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
PropertyValue
Name:Sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đối với phát triển kinh tế địa phương và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
Description:

Nghiên cứu này tập trung vào cách tiếp cận tổng thể theo chuỗi giá trị tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cách tiếp cận tổng thể theo chuỗi giá trị đã đóng góp như thế nào trong việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, cũng như khả năng thương thuyết của họ, nâng thu nhập và tạo cơ hội việc làm tại vùng nông thôn, bảo vệ môi trường và giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tăng cường chuỗi giá trị đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn chuyên biệt của dạng kinh doanh này cùng với các bước cụ thể khác nhau của chuỗi giá trị. Nghiên cứu cũng nêu lên kinh nghiệm của 5 tổ chức LHQ, bao gồm FAO, ILO, UNIDO, UNCTAD và Trung tâm Thương mại Quốc tế, cùng tạo nên tác động xã hội to lớn hơn.

pdfXin mời tải bản tiếng Việt tại đây

Filename:Case_Study_Joint_Programme_Vietnam WEB.pdf
Filesize: 1.68 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:13054 Hits