Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Bình luận của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với Dự thảo Luật Trợ giúp Pháp lý

Date added: 06/01/2017
Downloads: 3813
Bình luận của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với Dự thảo Luật Trợ giúp Pháp lý

 

Các khuyến nghị trình bày sau đây nhằm giúp Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về đảm bảo tiếp cận công lý bình đẳng của mọi người dân theo đúng tinh thần Mục tiêu Phát triển Bền vững 16.3 và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về theo Nguyên tắc và Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Tiếp cận Trợ giúp Pháp lý trong Hệ thống Tư pháp Hình sự1 đã được thông qua theo Nghị quyết 67/187 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 2 (gọi tắt là “Nguyên tắc và Hướng dẫn của LHQ”), cũng như các chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý về các vấn đề phi hình sự.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về Bộ Luật hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 của Việt Nam

Date added: 05/23/2017
Downloads: 4297
Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về Bộ Luật hình sự  và Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 của Việt Nam

Một số điều khoản trong dự thảo gần đây của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2015 hiện không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam theo Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) (Việt Nam tham gia Công ước này từ năm 1982) và Công ước chống Tra tấn (CAT) (Việt Nam phê chuẩn vào năm 2015).

Ngoài đề xuất cụ thể về một số điều khoản của hai Bộ luật trên, Liên Hợp Quốc (LHQ) có một khuyến nghị chung là nên xem xét lại Bộ luật hình sự nhằm đảm bảo sao cho các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nằm trong số các tình tiết đã được tiêu chuẩn quốc tế công nhận và không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Khuyến nghị chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về Luật về Hội

Date added: 10/24/2016
Downloads: 4982
Khuyến nghị chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về Luật về Hội

 

Quốc hội Việt Nam đang xây dựng một Luật về Hội mới. Luật này sẽ là cơ sở cho thực hiện quyền tự do hiệp hội qui định trong Hiến pháp và hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam theo các công ước quốc tế về nhân quyền. Tài liệu này trình bày các khuyến nghị chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về xây dựng Luật về Hội, dựa trên các nguyên tắc và thực hành tốt theo qui định tại các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn.

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Date added: 05/05/2015
Downloads: 7272
Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 

Trong Tháng 5 năm 2015 Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu về dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc sửa đổi của Luật Bầu cử là một cơ hội quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới với các đại diện dân cử. Là một phần của hỗ trợ của chúng tôi giúp Quốc hội tăng cường lập pháp, Liên Hợp Quốc đưa ra các khuyến nghị để lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo luật.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Making the return of migrant workers work for Viet Nam: an issue in brief

Date added: 05/30/2014
Downloads: 8460
Making the return of migrant workers work for Viet Nam: an issue in brief

ONE UN Vietnam Labour Migration Work. Policy Support for the Reintegration of Migrant Workers: A policy brief on the “Making the Return of Migrant Workers Work for Viet Nam: an issue in brief” has been published.  (Hanoi, 30 May 2014)

ONE UN Vietnam Labour Migration Work  

 

Hanoi, 30.05.2014

 

Policy Support for the Reintegration of Migrant Workers:  A policy brief on the “Making the Return of Migrant Workers Work for Viet Nam: an issue in brief” has been published.  Pls. click here:

Trang 1 / 2