Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Case studies from the One Plan independent Review

Date added: 07/29/2016
Downloads: 2043
Case studies from the One Plan independent Review

In 2015 the UN and the Government of Viet Nam hired SIPU (Swedish Institute for Public Administration), an independent evaluation firm, to conduct an independent review of the One Plan (2012-2016). The review included four case studies focused on several aspects of the work conducted in support of the most vulnerable and disadvantaged populations. This document summarizes the case study entitled:

Giám sát có sự tham gia nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình ở Việt Nam

Date added: 03/09/2015
Downloads: 7998
Giám sát có sự tham gia nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình ở Việt Nam

 

Năm 2012, Liên Hợp Quốc tiến hành tham vấn toàn cầu về Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 nhằm lắng nghe tiếng nói của người dân về một tương lai mà họ mong muốn. 83 quốc gia trong đó có Việt Nam đã được lựa chọn để tiến hành tham vấn quốc gia. Tham vấn quốc gia ở Việt Nam tập trung vào 8 nhóm dân cư và hội thảo tham vấn được tổ chức vào 20/3/2013. Các cuộc tham vấn đã hỏi ý kiến 1.300 người dân Việt Nam và số lượng người Việt Nam tham gia bỏ phiếu về những vấn đề quan trọng nhất với họ trên website ‘Thế giới của tôi’ còn lớn hơn nhiều.

Vòng hai chương trình tham vấn sau năm 2015 tập trung vào “Phương thức thực hiện” đối với khung phát triển toàn cầu mới. Việt Nam là một trong 10 nước được lựa chọn trên toàn cầu để tham vấn về chủ đề “Giám sát có sự tham gia, các hình thức trách nhiệm giải trình hiện có và hình thức mới”. Chủ đề này gắn với thông điệp của vòng tham vấn đầu tiên về mong muốn của người dân được đóng vai trò chủ động hơn nữa trong quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định. Giám sát do người dân chủ trì nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình có thể là cách để trao quyền cho người dân để họ có thể tự xây dựng các ưu tiên của mình đồng thời kiểm soát tốt hơn nhưng quyết định có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

pdfNhấn vào đây để tải báo cáo Tiếng Việt

Sổ tay quản lý dựa trên kết quả

Date added: 10/30/2012
Downloads: 12407
Sổ tay quản lý dựa trên kết quả

Mục đích chính của Sổ tay quản lý dựa trên kết quả (RBM) là cung cấp cho các Quỹ, Chương trình và Tổ chức chuyên môn thuộc hệ thống LHQ một cơ sở chung để hỗ trợ việc lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và báo cáo về chương trình quốc gia dựa vào những thực hành tốt ở lĩnh vực RBM.

Sổ tay giải thích các khái niệm và công cụ theo những cách dễ dàng cho việc áp dụng các phương pháp tiếp cận RBM hài hòa. Nó cung cấp một mẫu số chung cho việc sử dụng RBM trong tất cả các cán bộ, nhân viên của LHQ và của các bên liên quan, đặc biệt là khi xây dựng và thực hiện khung hổ trợ phát triển của LHQ (UNDAF). Các khái niệm, nguyên tắc và thuật ngữ chính được trình bày cùng với các khung khác nhau, ví như Bảng ma trận các kết quả, khung giảm nhẹ rủi ro và khung báo cáo dựa vào kết quả.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Các thuật ngữ dùng trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả

Date added: 10/30/2012
Downloads: 11398
Các thuật ngữ dùng trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả

Cuốn các thuật ngữ dùng trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả là một tập hợp các thuật ngữ chính được lựa chọn, bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt. Mục đích chính của cuốn thuật ngữ này là để giúp các đồng nghiệp khắc phục các khó khăn khi dich thuật và làm rõ hơn các khái niệm ngữ nghĩa của thuật ngữ. Nó cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, thực hiên, theo dõi và đánh giá một chương trình chung cũng như các chương trình/dự án do LHQ tài trợ.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Các tiêu chuẩn cho công tác đánh giá trong hệ thống Liên Hợp Quốc

Date added: 10/30/2012
Downloads: 10155
Các tiêu chuẩn cho công tác đánh giá trong hệ thống Liên Hợp Quốc

Các tiêu chuẩn này đựa trên Các chuẩn mực của UNEG trong hệ thống LHQ. Chúng được đúc rút từ những thực hành tốt của các tổ chức thành viên UNEG. Chúng nhằm mục đích hướng dẫn việc thiết lập khung thể chế, quản lý chức năng đánh giá, tổ chức và sử dụng các cuộc đánh giá. Chúng cũng là nguồn tham khảo những yêu cầu về năng lực và đạo đức làm việc của những người thực hành đánh giá, và nhằm mục đích cho việc áp dụng một cách thích hợp trong từng tổ chức. UNEG sẽ định kỳ cập nhật, chi tiết hóa và mở rộng diện của các tiêu chuẩn này để phục vụ các tổ chức thuộc hệ thống LHQ.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Trang 1 / 2