Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Di cư, tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Date added: 06/19/2014
Downloads: 11444
Di cư, tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam

 

Giảm nhẹ mức độ phơi bày trước hiểm họa và tổn thương từ khí hậu cực đoan thông qua di cư tự do và di dân theo định hướng

Báo cáo tham luận chính sách này nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư, tái định cư tại Việt Nam và các chính sách liên quan. Mục tiêu của báo cáo là tổng hợp những bài học kinh nghiệm quan trọng về di cư và tái định cư liên quan đến thời tiết cực đoan và đưa ra khuyến nghị về định hướng chính sách và các hành động chủ yếu nhằm tăng cường khả năng chống chịu ở các vùng di cư và tái định cư trong các năm và thập kỷ tới.

Báo cáo này dựa vào hàng loạt các nghiên cứu và ấn phẩm với cách nhìn toàn cầu và cụ thể của quốc gia bao gồm nghiên cứu thực địa tại Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, phỏng vấn các bên liên quan chủ chốt trên phạm vi cả nước, và phân tích khuôn khổ pháp lý.

Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) kết luận rằng tác động của biến đổi khí hậu kết hợp với tốc độ tăng nhanh dân số tại những vùng bị tác động bởi hiểm họa khí hậu thì khả năng xảy ra di cư trong tương lai sẽ cao hơn, và việc tái định cư lâu dài ngày càng trở nên cần thiết hơn (IPCC 2012). IPCC cũng xác định Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba điểm nóng “cực đoan” trên toàn cầu về di cư do hậu quả của nước biển dâng (IPCC 2007). Việt Nam phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng trong hiện tại và tương lai, điều này gây ra nhiều tác động nặng nề đến nền kinh tế, đe dọa cuộc sống và sinh kế của những nhóm người dễ bị tổn thương như người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số và người tàn tật.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Vietnam: Typhoon WUTIP - Situation Report No. 3 (as of 9 October 2013)

Date added: 11/26/2013
Downloads: 11092
Vietnam: Typhoon WUTIP - Situation Report No. 3 (as of 9 October 2013)

 

This Situation Report is issued on behalf of the United Nations Resident Coordinator in Viet Nam. It covers the period from 5 to 9 October 2013. The next situation report will be issued if significant new information is available.

Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ và tăng trưởng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Date added: 03/08/2012
Downloads: 17058
Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ và tăng trưởng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

 

Bản tóm lược gợi ý Định hướng chính sách này sẽ chỉ ra rằng biến đổi khí hậu và các tác động của nó
không trung lập về giới và các chính sách và hành động liên quan đến nó cũng không trung lập về giới như vậy. Do vai trò giới của họ đã được xác định trong xã hội và chức năng truyền thống luôn bị đặt làm thứ yếu cho nên phụ nữ nằm trong nhóm những người có thể phải gánh chịu các công việc nặng nề nhất bắt nguồn từ sự biến đổi trên và đồng thời họ sẽ được hưởng lợi ít hơn từ các chính sách và chương trình nhằm ứng phó với những biến đổi đó.

Bản tóm lược gợi ý Định hướng chính sách cũng chỉ ra rằng không nên coi phụ nữ là “nạn nhân”. Họ cũng là những tác nhân quan trọng trong công tác TƯBĐKH/GNRRTH và các nhu cầu cũng như hiểu biết của họ cần được sử dụng nhằm cung cấp thông tin cho quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát các chính chính về biến đổi khí hậu và GNRRTH.

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

UN-REDD Viet Nam Programme: Piloting Participatory Carbon Monitoring

Date added: 09/28/2011
Downloads: 17038
UN-REDD Viet Nam Programme: Piloting Participatory Carbon Monitoring

Under REDD+, developing countries like Viet Nam will need to generate evidence of "results-based actions" to receive payments for the reduction of carbon emissions or enhanced removals of carbon. The national Measurement, Reporting and Verification (MRV) system holds the key for producing this evidence.

UN-REDD Viet Nam Programme: Developing a National REDD+ Strategy for Viet Nam

Date added: 09/28/2011
Downloads: 14512
UN-REDD Viet Nam Programme: Developing a National REDD+ Strategy for Viet Nam

The UN-REDD Viet Nam Programme is assisting the Govenment of Viet Nam in the Readiness Phase of REDD+. One of the key activities is the development of a national REDD+ Strategy. A team of international and national consultants have prepared a draft strategy for the national REDD+ Strategy as a basis for further discussions with Government and civil society stakeholders.

Trang 1 / 4