Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS

Date added: 05/10/2012
Downloads: 19609
Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS

Cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Bộ GD&ĐT) biên soạn với sự hỗ trợ của các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam vào tháng 8, 2010. Quyển sách này nhằm cung cấp thông tin về trẻ em và HIV/AIDS, với mục tiêu xóa đi những quan niệm sai lầm về HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS, và giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các trẻ em này.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn truyền thông của cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS”

Tài liệu hướng dẫn truyền thông của cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS”

Date added: 05/09/2012
Downloads: 12169
Tài liệu hướng dẫn truyền thông của cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS”

 

Cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Bộ GD&ĐT) biên soạn với sự hỗ trợ của các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam vào tháng 8, 2010. Quyển sách này nhằm cung cấp thông tin về trẻ em và HIV/AIDS, với mục tiêu xóa đi những quan niệm sai lầm về HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS, và giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các trẻ em này. Bạn có thể tải quyển sách này tại đây.

Bản thân cuốn sách này chưa đủ để xóa bỏ những quan niệm sai lầm về HIV/AIDS và về trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS hay xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với các em. Vì vậy, một bản Hướng dẫn truyền thông đã được xây dựng là tài liệu dùng kèm cuốn sách để hỗ trợ người hướng dẫn khi tổ chức truyền thông theo hình thức tương tác và sáng tạo và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của cuốn sách.  Hướng dẫn này dành cho những ai tổ chức truyền thông cho cha mẹ, học sinh, cộng đồng về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với HIV. Những người làm công tác truyền thông này có thể là giáo viên, hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục, tình nguyện viên cộng đồng, đại diện chính quyền địa phương, nhân viên tổ chức phi chính phủ, các thành viên của tổ chức tôn giáo, trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV.

Tài liệu hướng dẫn truyền thông gợi ý những hoạt động và cách thức để thúc đẩy truyền thông liên cá nhân, thu hút sự quan tâm của các cá nhân, cộng đồng, cha mẹ của trẻ và giáo viên, mà đây chính là chìa khóa thay đổi hành vi và thái độ đối với trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV và đạt mục tiêu chung về giảm kỳ thị phân biệt đối xử với HIV.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây!

HIV transmission from men to women in intimate partner relationships in Vietnam: a discussion paper

Date added: 05/05/2011
Downloads: 15245
HIV transmission from men to women in intimate partner relationships in Vietnam: a discussion paper

Asia has seen a major increase in the number of women living with HIV over the past decade, with women making up 35 per cent of new infections, an increase of 4 per cent since 2000. Although some women acquired HIV through injecting drug use and others while selling sex, the majority were exposed while having sex with a husband or partner who had contracted HIV through injecting drug use, through unprotected sex with a sex worker or through unprotected sex with a male partner. This is known as HIV transmission in intimate partner relationships, or "IPT".

In 2009, it was estimated that 243,000 people in Viet Nam were living with HIV, with prevalence among adults (ages 15 to 49) at 0.43 per cent of the population. HIV infection is still heavily concentrated among men who use drugs or engage in other high-risk behaviours. In 2009, the number of male adults living with HIV was three times higher than the number of female adults living with HIV, and men still make up the majority of new infections. However, it is estimated that the male-female ratio will gradually decrease, reaching 2.6 by 2012, reflecting the risk of transmission from HIV positive injecting drug users (IDUs) and clients of sex workers to their spouses or regular sexual partners.

Factsheet - Joint Programme on HIV

Date added: 03/30/2011
Downloads: 13727
Factsheet - Joint Programme on HIV

The issue
Viet Nam’s HIV epidemic remains in a concentrated phase, with the majority of reported HIV cases relating directly or indirectly to injecting drug use, buying and selling sex and/or male-to-male sex. Prevalence across the adult population (aged 15-49) was estimated to be 0.44 per cent in 2009. It is estimated there are 254,000 people living with HIV (PLHIV) in 2010 and will be up to 280,000 by 2012.

How external support for Health and HIV will evolve as Viet Nam becomes a Middle-Income Country

Date added: 12/12/2008
Downloads: 18281
How external support for Health and HIV will evolve as Viet Nam becomes a Middle-Income Country

This report was written by Javier Martinez of HLSP Institute, London (see www.hlsp.org). It was commissioned and financed by the Viet Nam Country Office of the World Health Organisation on behalf of the United Nations Country Team in Viet Nam.