Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Gói Dịch vụ Thiết yếu dành cho Phụ nữ và Trẻ em gái bị bạo lực Những yếu tố cốt lõi và Hướng dẫn về chất lượng

Date added: 11/28/2017
Downloads: 2726
Gói Dịch vụ Thiết yếu dành cho Phụ nữ và Trẻ em gái bị bạo lực Những yếu tố cốt lõi và Hướng dẫn về chất lượng

Gói dịch vụ thiết yếu là một phần Chương trình chung toàn cầu của Liên Hợp quốc về Các dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Chương trình này là sự hợp tác của UN Women, UNFPA, WHO, UNDP và UNODC nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tốt hơn với gói dịch vụ đa ngành thiết yếu và có chất lượng dành cho mọi phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực trên cơ sở giới. Chương trình này được hỗ trợ bởi Chính phủ Australia và Tây Ban Nha.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016

Date added: 04/18/2017
Downloads: 4762
Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016

Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016 là bức tranh về hiện trạng những vấn đề giới và phát triển chủ yếu của Việt Nam. Ngoài việc điểm lại những tiến bộ quan trọng trong công tác thúc đẩy quyền con người của phụ nữ, Báo cáo này cũng nhấn mạnh những thách thức và quan ngại chưa được giải quyết cũng như mới nổi lên cần được quan tâm đầy đủ để bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng trong nhiều khía cạnh đa dạng của đời sống kinh tế xã hội. Báo cáo tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ, trao quyền kinh tế, tham chính và lãnh đạo chính trị, bạo lực với phụ nữ và bảo vệ xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thảm hoạ. Báo cáo cũng cung cấp một bản tóm lược các hoạt động chung của Liên Hợp quốc tại Việt Nam trên cơ sở phối hợp với các bên liên quan khác trong việc góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền Vững - Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030

Date added: 03/15/2016
Downloads: 5405
Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền Vững - Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030

Ngày 25 tháng 9  năm 2015, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua lộ trình hướng tới phát triển bền vững đến năm 2030. Trong Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững năm 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ được công nhận là một phương tiện quan trọng giúp thúc đẩy phát triển bền vững thông qua một mục tiêu phát triển độc lập (SDG5) cũng như các vấn đề giới được lồng ghép trong các mục tiêu còn lại. Được  xây dựng dựa trên phân tích của UN Women về Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững, thông qua các số liệu cụ thể trên toàn cầu và ở Việt Nam, cuốn sách này chứng tỏ tầm quan trọng của bình đẳng giới, đồng thời cho thấy mối liên kết giữa bình đẳng giới và sự phát triển bền vững. Cuốn sách xem xét phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam bị tác động bởi mỗi Mục tiêu trong 17 Mục tiêu SDG như thế nào, đồng thời cũng chỉ ra phụ nữ và trẻ em gái có thể và sẽ là chìa khóa để đạt được mỗi Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Cuốn sách này hi vọng sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về bình đẳng đẳng giới  và Các Mục tiêu SDG cho các tổ chức, cá nhân liên quan, từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động trong lĩnh vực phát triển, đến thanh niên cũng như các thành viên khác trong xã hội.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

16 điều bạn có thể làm để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Date added: 11/25/2014
Downloads: 8226
16 điều bạn có thể làm để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chiến dịch 16 ngày hành động chống lại bạo lực giới là chiến dịch quốc tế bắt đầu vào năm 1991. Từ ngày 25 tháng 11, ngyaf Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, đến ngày 10 tháng 12, ngyaf Quốc tế về Nhân quyền, chiến dịch kêu gọi các cá nhân và đoàn thể trên khắp thế giới hành động để chấm dứt mọi hình thức bạo lức đối với phụ nữ và trẻ em gái.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Tài liệu vận động chính sách về bạo lực giới

Date added: 12/12/2013
Downloads: 11308
Tài liệu vận động chính sách về bạo lực giới

 

Bộ tài liệu này bao gồm 5 tài liệu chuyên đề về bạo lực giới, dựa trên những nghiên cứu mới được thực hiện trong hai năm 2012 và 2013 tại Việt Nam. Các nghiên cứu này giúp hiểu rõ và sâu hơn về các chuẩn mực nam tính, tác nhân chính, hậu quả bạo lực giới và các thách thức trong việc giải quyết bạo lực giới. Các tài liệu chuyên đề này cung cấp một số bằng chứng giúp tăng cường các chính sách và chương trình nhằm ứng phó với vấn đề bạo lực giới. Chính vì vậy, bộ tài liệu này hướng tới người sử dụng là các nhà hoạch định chính sách các cấp và những người thực hiện chương trình, cũng như các nhà nghiên cứu và các cơ quan hữu quan cam kết giải quyết bạo lực giới một cách rộng rãi hơn.

 

Xin mời tải bộ tài liệu tại đây

Trang 1 / 3