Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Businesses Unite to Support Children's Rights and Business Principles in Viet Nam

With the business community as a new partner for the long term, we will all work together to reinforce the idea that Children are everyone’s Business,” said UNICEF Representative to Viet Nam, Mr. Youssouf Abdel-Jelil.Ha Noi, 27 November 2014 - UNICEF together with partners hosted Viet Nam's top business leaders and Government representatives during its first ZEROtalks event to formally support the Children's Rights and Business Principles. Developed by UNICEF, the UN Global Compact and Save the...

Read more...
Raise your hands to hold, not to hit

IMG 4942HA NOI, 27 November 2014 - Phuong, a 45-year-old woman from Thua Thien-Hue province’s Phong Dien...

Tiền lương tối thiểu và thương lượng tập thể hiệu quả – chìa khóa để tối đa hóa lợi ích của hội nhập kinh tế

Việt Nam đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc xác lập tiền lương tối thiểu nhưng như vậy chưa đủ. Hệ thống pháp luật và thể chế cho thương lượng tập thể về lương cần được cải thiện và các tiêu chuẩn lao động quốc tế là khuôn khổ và những công cụ hữu hiệu để thực hiện điều này. HÀ NỘI, 25 tháng 11 năm 2014 - Chính sách và thể chế xác lập tiền lương cần được cải thiện nhằm...

Human rights education key to promote human rights

Stephen-Bures-shutterstock.comHa Noi 26 November 2014 - How to increase human rights knowledge and integrate human rights into...


  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2