Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước về ứng phó với biến đổi nhân khẩu học phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam

18122014-unfpa-07-300 HÀ NỘI, ngày 18/1/2/2014 - Tại Việt Nam, kết quả từ Tổng Điều tra dân số và các điều tra khác cho thấy Việt Nam đang trải qua thời kỳ biến đổi nhân khẩu học to lớn: mức sinh và mức chết đã giảm rõ rệt; di cư nội địa diễn ra trên diện rộng với số lượng lớn dẫn tới đô thị hóa nhanh chóng;...

Read more...
Viet Nam's population reaches 90,493 million people - Total fertility rate of Viet Nam reaches 2.09 children per woman

17122014-unfpa-03-300HA NOI, 17 December 2014 - Key findings of the 2014 Inter-censal Population and Housing Survey...

Hướng tới việc Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm mới nổi hiệu quả hơn

00745 Hà Nội ngày 15/12/2014– Để đánh dấu sự kết thúc của dự án "Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm nâng...

UNICEF chúc mừng Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp lý quan trọng về quyền trẻ em

milestone children_right_380 Hà Nội, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2014 –Đại diện UNICEF Việt Nam, ông Youssouf Abdel-Jelil chúc mừng...


  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2