Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Từ các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đến các Mục tiêu Phát triển bền vững: Xây dựng Thành công của Việt Nam cho Chương trình nghị sự Phát triển sau 2015

Hà Nội ngày 17/4/2015 – Các vấn đề liên quan về phương hướng tương lai của chương trình nghị sự phát triển toàn cầu sau năm 2015 và ý nghĩa của quá trình này đối với Việt Nam là trọng tâm của hội thảo cấp cao diễn ra tại Hà Nội ngày hôm nay với sự tham dự của Thủ tướng Na Uy và Phó Thủ...

Read more...
Theo khảo sát mới nhất: Cải cách quản trị công có tiến độ chậm

Hà Nội, ngày 14/4/2015 – Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thảo luận cải cách thể chế với các học giả Harvard

Cambridge, Hoa Kỳ, ngày 13/4/2015 – Đoàn đại biểu các quan chức cấp bộ từ nhiều cơ quan lập...

Hội thảo Khởi động dự án: Xây dựng hệ thống giám sát và phân tích chính sách chăn nuôi tại Việt Nam

LivestockWSHà Nội, 13 tháng 4 năm 2015 - Hôm nay Hội thảo khởi động dự án xây dựng hệ thống giám sát ngành...


  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2