Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu mới về điều trị kháng HIV

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014 - Chính phủ Việt Nam vừa công bố cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 trong phòng chống HIV nhằm nhanh chóng mở rộng điều trị kháng HIV. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên cam kết thực hiện mục tiêu mới này. Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibé cùng...

Read more...
Hướng tới một Việt Nam mà sự ưa thích con trai hơn con gái chỉ còn là quá khứ

unfpa sbr_01 Hà Nội, 22 tháng 10 năm 2014 – Sự kiện đạp xe và lễ tổng kết chiến dịch quốc gia giải quyết...

Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết những thách thức mới trong việc giảm nghèo tại Việt Nam

Ngày 17 tháng 10 năm 2014 – Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong giảm nghèo ở cấp...

UNIDO khai trương dự án mang tính bước ngoặt Khu Công nghiệp Sinh thái tại Việt Nam

unido inception_ws_panel Hà Nội, 17/10/2014 - UNIDO đã khởi động một dự án mang tính bước ngoặt giúp chuyển đổi các khu...


  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2