Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Improve ethnic minority lives and narrow development gap

shutterstock 76517485Ha Noi, 29 January 2015 – The annual Ethnic Minority Development Forum today prioritized future action needed to reduce development disparities faced by ethnic minority people. The forum, organized by the National Assembly’s Ethnic Minority Council, Committee of Ethnic Minority Affairs...

Read more...
Việt Nam có những bước tiến quan trọng trong các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2015 – Với việc Khởi động Hội đồng tư vấn quốc gia Việt Nam về Biến...

Quan hệ đối tác mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2015 - Hôm nay, hội thảo khởi động dự án mới nhằm thúc đẩy chiến...

UN Hosts International Journalists for Press Fellowship

DSC 0997From January 11-18 - The United Nations in Viet Nam hosted a group of eight international...


  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2