Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
A broad, comprehensive Initiative for a more resilient, sustainable Viet Nam

unesco educationHa Noi, 18 April - The Ministry of Education and Training (MOET), UNESCO and Samsung Education for Sustainable Development Initiative in Viet Nam is a US$1 million, two-year initiative making significant progress to strengthen the education system and local community responses to the...

Read more...
“Sống và Làm”: Triển lãm ảnh chào mừng ngày Người khuyết tật Việt Nam

Đồng Nai, 17 tháng 4 năm 2014 – Một triển lãm ảnh đặc tả cuộc sống và công việc của người khuyết...

Chỉ số PAPI cho thấy khác biệt về trải nghiệm của người dân với quản trị và hành chính công ở từng địa phương

Hà Nội, 2/4/2014 – Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013...

An sinh xã hội là chìa khoá để đạt được thành công về trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 - “Một hệ thống an sinh xã hội hoạt động hiệu quả tạo nên sức...


UPCOMING EVENTS:
  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2