Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Tăng cường bảo vệ nhà báo trong tác nghiệp báo chí tại Việt Nam

journalist safety Hà Nội, 25/8/2014 - Mạng lưới tư vấn bảo vệ tác nghiệp báo chí đã ra mắt chiều ngày 25/8/2014 nhằm bảo vệ các nhà báo trong quá trình tác nghiệp được an toàn. Mạng lưới gồm các thành viên là các nhà báo có uy tín, hiểu biết các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí, sẵn sàng tư...

Read more...
Workshop on the Implementation of Laws and Policies on Sexual and Reproductive Health for Vietnamese Adolescents and Youth

Sexual and reproductive health has become an important issue in the development course of Viet Nam’s youth today. Ha Noi, 27 August 2014 - Viet Nam is currently in the period of golden population with record...

Tân Trưởng Đại diện của UNICEF tại Việt Nam

Mr Youssouf Abdel-Jelil, newly appointed representative of UNICEF in Viet Nam, presented his credentials to Vice Minister of Foreign Affairs, Mr Ha Kim Ngoc Hà Nội ngày 27 tháng 8 năm 2014 – Trưởng Đại diện mới được bổ nhiệm của Văn phòng UNICEF tại...

Hỗ trợ phụ nữ sống chung với HIV biết và đòi quyền của mình

Women living with HIV learn to know and claim their rights through CEDAW reporting framework. Photo: UN Women/Leika Aruga Hà Nội, 27/08/2014 - Đại diện của các nhóm phụ nữ sống chung với HIV đã cùng tham gia lớp tập...


UPCOMING EVENTS:
  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2