Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Viet Nam needs reform mobility policy to increase climate change resilience, UN

Ha Noi, 24 September 2014 – The UN in Viet Nam launched today a policy discussion paper on Migration, Resettlement and Climate Change. The paper argues that to increase climate resilience and create opportunities for continued poverty reduction and sustained human development, Viet Nam...

Read more...
Khởi động chiến dịch "Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh"

HÀ NỘI, 23/9/2014 – Nhân ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia...

Ngôi nhà mới của Liên Hợp Quốc là tòa nhà đầu tiên ở Việt Nam được nhận được chứng chỉ Công trình Xanh hạng Vàng

GOUNH-Hung-Cam 17 Hà Nội, 19 tháng 9 - Ngôi nhà Xanh, trụ sở mới của Liên Hợp Quốc (LHQ) đang trong giai đoạn...

UN agencies share experiences in support of 12th ASEAN Health Ministers Meeting in Viet Nam

 MG 7777Ha Noi, 18 September 2014 – Viet Nam is hosting the 12th ASEAN Health Ministers Meeting, a...


UPCOMING EVENTS:
  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2