Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Sáng kiến bao quát, toàn diện vì một Việt Nam có khả năng ứng phó và phát triển bền vững.

unesco education Hà Nội, 18/04/2014 - Một dự án có tổng giá trị 1 triệu USD kéo dài trong 2 năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNESCO và Samsung thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, tăng cường công tác ứng phó những thách thức của biến đổi khí hậu, thiên tai và mất đa dạng sinh học tại Việt Nam...

Read more...
“Sống và Làm”: Triển lãm ảnh chào mừng ngày Người khuyết tật Việt Nam

Đồng Nai, 17 tháng 4 năm 2014 – Một triển lãm ảnh đặc tả cuộc sống và công việc của người khuyết...

Chỉ số PAPI cho thấy khác biệt về trải nghiệm của người dân với quản trị và hành chính công ở từng địa phương

Hà Nội, 2/4/2014 – Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013...

An sinh xã hội là chìa khoá để đạt được thành công về trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 - “Một hệ thống an sinh xã hội hoạt động hiệu quả tạo nên sức...


UPCOMING EVENTS:
  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2