Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Hướng tới một Việt Nam mà sự ưa thích con trai hơn con gái chỉ còn là quá khứ

unfpa sbr_01 Hà Nội, 22 tháng 10 năm 2014 – Sự kiện đạp xe và lễ tổng kết chiến dịch quốc gia giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được UNFPA tại Việt Nam và Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình tổ chức vào ngày 21 tháng 10. Mất cân bằng giới tính khi sinh đang là mối quan ngại ngày...

Read more...
UN recommendations to address new poverty reduction challenges in Viet Nam

undp vn EM17 October 2014 - Viet Nam’s progress in poverty reduction at national level has been...

UNIDO launches landmark Eco-Industrial Park project in Viet Nam

unido inception_ws_panelHa Noi, 17 Oct 2014 - UNIDO has kicked-off a landmark three-year project to help transform...

Lễ kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới năm 2014 tại Việt Nam

In many regions of Viet Nam family farmers encompass small-scale fishers, indigenous communities and wood gatherers. They are not just the main producers of fresh food, they are also central to food supply chains such as milk, poultry and pig production... Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2014 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức Lương...


  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2