Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục tiếng mẹ đẻ

mother tongue education Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2015 - Nhân kỷ niệm lần thứ 15 này của Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của "các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ" trong việc đảm bảo giáo dục cho tất cả mọi người. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn...

Read more...
Kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới thúc đẩy phát thanh và thanh niên Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2015 - Dịp kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới tại Việt Nam đã tăng...

Hội thảo của FAO tập trung bàn về hệ thống lương thực và năng lượng tổng hợp

Hà Nội 06/02/2015 - Hội thảo được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội với hỗ trợ của FAO cho thấy...

Khảo sát cơ sở gây nuôi động vật hoang dã để giúp động vật và sản phẩm từ động vật hoang dã an toàn và khỏe mạnh tại Việt Nam

TP Hồ Chí Minh, 6/2/2015 – Các dữ liệu mới về gây nuôi động vật hoang dã đã được công bố ngày...


  • LastestMediaReleases
  • LastestMediaReleases2
  • LastestSpeeches
  • LastestSpeeches2
  • UnInTheNew
  • UnInTheNew2