Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Đối tượng TN arrow TNV qua mạng

Ấn phẩm

 

 

Tình nguyện viên Trực Tuyến
Tình nguyện Trực Tuyến là phương thức mọi người trên khắp thế giới có thể kết nối với nhau nhằm góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Phương thức này được chương trình Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc sáng lập và phát triển để phục vụ không chỉ cho các cơ quan phát triển mà còn cho cả cộng đồng toàn cầu.

Tình nguyện viên trực tuyến chỉ đơn giản là tham gia đóng góp nỗ lực và kỹ năng của mình cho các tổ chức thông qua mạng Internet. Điều này không hề ảnh hưởng đến công việc thường nhật, vị trí địa lý hay tình trạng của bạn. Hoạt động này tạo cơ hội tham gia cho những người không thể thực hiện công việc tình nguyện tại chỗ bởi các lý do như khuyết tật, cản trở từ phía gia đình hay thời gian biểu công việc. Tình nguyện viên trực tuyến có thể hiểu thêm về những quốc gia khác và tìm hiểu về các vấn đề mà các nước đang phát triển đang phải đối mặt. Tình nguyện viên trực tuyến có thể rèn luyện những kỹ năng họ đang học tại trường hay đang làm việc. Tình nguyện trực tuyến cho phép họ đảm đương vai trò và trách nhiệm mà công việc của họ có thể không cung cấp. Ngoài ra, hoạt động này còn cho phép kiều bào có thể nối lại liên lạc và giúp đỡ quê hương của mình.

Bạn có thể trở thành tình nguyện viên cho chương trình Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoặc tìm hiểu thêm về nhiều cơ hội trong trang Web Tình nguyện Trực tuyến.

Dịch vụ Tình Nguyện viên Qua mạng kết nối các tổ chức phát triển, các tình nguyện viên thông qua Internet và hỗ trợ hợp tác qua mạng hiệu quả. Đây là một dịch vụ miễn phí dành cho các tổ chức phát triển và cá nhân trên toàn thế giới. Tất cả các công việc tình nguyện qua mạng được thực hiện thông qua dịch vụ Tình nguyện Qua mạng, được tổ chức để góp phần vào sự phát triển bền vững của con người và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Tìm hiểu thông tin chi tiết, hãy xem Dịch vụ Tình Nguyện Trực tuyến của UNV

 

 
< Trước
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a